Bedrijvige kennisstad en broedplaats van talent

We willen dat Leuven een onderwijsstad is en blijft. Hoe zorgen we dat iedereen meekan?

Waar willen we naartoe?

Leuven is een onderwijsstad en moet dat ook blijven. We zorgen dat iedereen meekan.

Hoe pakken we het aan?

Gemakkelijker een plaats vinden in een school

 • We zorgen voor 2.500 extra plaatsen.
 • We breiden het digitaal aanmeldsysteem uit. Zo voorkomen we dubbele inschrijvingen, wachtlijsten, chaos en stress. Ouders weten sneller of hun kind in hun voorkeursschool terechtkomt.

Ondersteuning voor leerlingen en scholen

 • We breiden de Buddy-werking verder uit om jongeren te begeleiden bij hun schoolwerk.
 • We ondersteunen scholen maximaal, bv. via het SOM-netwerk. Daar ontmoeten leerkrachten en experts elkaar en wisselen ze ervaringen uit om uitdagingen op school beter aan te pakken.

We stimuleren creativiteit en talent

 • We investeren verder in de Maakleerplek, waar ontmoeting, experiment en leren samenkomen. Er is plaats voor creativiteit en mensen met talent ontmoeten elkaar.

Sneller de juiste job vinden

 • We investeren in meer opleidingen en stageplaatsen.
 • We stimuleren loopbaanbegeleiding.

Integratie voor nieuwkomers

 • We investeren verder in Open School, waar anderstalige nieuwkomers Nederlands leren.
 • Via Oefenkansen Nederlands organiseren we praatgroepen en vrijetijdsactiviteiten om aan je Nederlands te werken.
 • We activeren anderstaligen, zodat ze sneller werk vinden.
 • We investeren in sociale economie, waar werkzoekenden begeleiding op maat krijgen op een Nederlandstalige werkvloer.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.