Erfgoedpand verbouwen

Plan je werken aan een waardevol erfgoedpand? Dan moet je soms rekening houden met extra voorschriften.

Gelden er extra voorschriften voor mijn huis?

Zoek je huis in de adressenlijst:

  Resultaat

  Je huis kan op een of meerdere lijsten staan:

  1. Je huis behoort tot een erfgoedcluster.
   Dat is een verzameling van gebouwen met dezelfde historische waarde in een buurt of wijk.
  2. Je huis staat in de erfgoedinventaris van de stad.
  3. Je huis staat in de erfgoedinventaris van de Vlaamse overheid.
   Die panden kunnen ook beschermd zijn.

  Welke procedure moet ik volgen?

  Je huis staat op geen enkele lijst (3 keer 'nee')

  Er verandert niets. Er zijn geen extra bouwvoorschriften, maar je moet bij werken altijd rekening houden met de algemene bouwvoorschriften in Leuven en nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

  Je huis staat op minstens 1 lijst (minstens 1 'ja')

  Jouw huis valt onder de 'erfgoedverordening'.
  Ga na of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor je werken.

  Heb je een omgevingsvergunning nodig?

  1. Bij je aanvraag in het Omgevingsloket vul je de verantwoordingsnota aan met een cultuurhistorisch profiel.
  2. Houd rekening met extra voorschriften:
  • Jouw huis behoort enkel tot een erfgoedcluster ('ja - nee - nee'):
   Je moet de voorschriften voor erfgoedclusters volgen. Die vind je in hoofdstuk 3 van de erfgoedverordening.
    
  • Jouw huis behoort niet tot een erfgoedcluster, maar staat wel op de inventaris van de stad of van de Vlaamse overheid ('nee - ja - nee' of 'nee - ja - ja' of 'nee - nee - ja'):
   Je moet de voorschriften voor bouwkundig erfgoed volgen. Die vind je in hoofdstuk 2 van de erfgoedverordening.
    
  • Jouw huis behoort tot een erfgoedcluster en staat op de inventaris van de stad of van de Vlaamse overheid ('ja - ja - ja' of 'ja - nee - ja' of 'ja - ja - nee'):
   Je moet de voorschriften voor bouwkundig erfgoed en de voorschriften voor erfgoedclusters volgen. Die vind je in hoofdstuk 2 en 3 van de erfgoedverordening.
  Downloads
  Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

  Heb je geen omgevingsvergunning nodig?

  Sommige werken aan bijgebouwen van erfgoedpanden moet je wel melden, bijvoorbeeld sloopwerken. Lees meer over stedenbouwkundige melding.
   

  Beschermd pand
  Staat jouw huis op de erfgoedinventaris van de Vlaamse overheid (kolom 3: 'ja')? Dan kan jouw huis ook beschermd zijn en moet je de procedure voor beschermde panden volgen.

  Erfgoedpremie

  Voor bepaalde werken aan een waardevol pand kan je een erfgoedpremie van de stad aanvragen.

  Ingrepen in de bodem

  Voor ingrepen in de bodem, moet je voor je vergunningsaanvraag soms ook een archeologienota laten opstellen.

  Downloads

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.