Hoe berekenen we de basistoelage voor sportclubs?

De werkingstoelage van een sportclub bestaat uit 2 delen: 25% basistoelage en 75% focustoelage. 

De basistoelage berekenen we op basis van het aantal punten voor 2 criteria: aantal leden en activiteiten in sportinfrastructuur (van de stad of privé).

Leden

Wat is een lid?

Persoon die:

 • Lidgeld heeft betaald
 • Verzekerd is via de club
 • Actief deelneemt aan de activiteiten van de club

Berekening punten

 • Per Leuvens lid: 10 punten
 • Per niet-Leuvens lid: 2 punten

Wat moet je toevoegen bij aanvraag subsidie?

 • Attest van de federatie
  Met de gegevens van de leden (opgesplitst in geslacht, woonplaats en leeftijdscategorieën) en met stempel van de federatie
 • Aangesloten bij meerdere federaties?
  Dan moet je aparte overzichten maken. Opgelet: leden mogen niet in meerdere overzichten staan.

Activiteiten in sportinfrastructuur

Berekening punten

 • Voor sportinfrastructuur van de stad
  De sportclub krijgt een punt voor elk uur dat ze vorig sportseizoen reserveerde voor een training, stage of wedstrijd in een sportaccommodatie van de stad.
 • Voor huur privéinfrastructuur
  • We berekenen het aantal uren dat de sportclub vorig sportseizoen reserveerde voor lessen of een thuiswedstrijd in zalen of op terreinen die niet van de stad zijn.
  • Dat aantal vermenigvuldigen we met 1,5. Dat getal is het aantal punten.
  • Een sportclub kan maximaal 400 punten behalen voor dit onderdeel.

Wat moet je toevoegen bij aanvraag subsidie?

 • Voor sportinfrastructuur van de stad
  Niets, de stad heeft deze gegevens.
 • Voor huur privéinfrastructuur
  Betalingsbewijs van huur van de accommodatie (bv. factuur) waarop de naam en het adres van de privésportinfrastructuur en het aantal gereserveerde uren staan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.