Hoe worden de vrije plaatsen in het basisonderwijs verdeeld?

Waarmee houden we rekening?

Bij de verdeling van de plaatsen houden we rekening met 3 zaken:

 • Aantal indicatorleerlingen
 • Afstand tot de school
 • Voorkeur voor de school

Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen

Wanneer ben je een indicatorleerling?

Jouw kind is een indicatorleerling als het aan minstens 1 van deze voorwaarden voldoet:

 • Kinderen uit jouw gezin hadden in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020 recht op een schooltoelage.

 • De moeder heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs.

Hoeveel plaatsen reserveren we voor indicatorleerlingen?

De school legt zelf op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. Die informatie vind je op de website van de school. De bedoeling is dat er een 'sociale mix' komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Waarom reserveren we die plaatsen?

De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Verdeling op basis van afstand en voorkeur

Per school rangschikt de computer alle aangemelde kinderen volgens:

 • Afstand tot de school
  We houden rekening met het officiƫle adres van het kind en eventueel met het werkadres van een van de ouders. We berekenen de afstand in vogelvlucht.
 • Voorkeur voor de school
  We geven je een extra kans voor de eerste 3 scholen waarvoor je jouw kind aanmeldt.

De school kiest zelf uit 3 mogelijkheden om de vrije plaatsen toe te kennen:

 • 70% op basis van voorkeur en 30% op basis van afstand
 • 30% op basis van voorkeur en 70% op basis van afstand
 • 50% op basis van voorkeur en 50% op basis van afstand

De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.