Inspirerende namiddag 'Leuven wordt Mensenrechtenstad'

Van zaterdag 2 tot zondag 10 december 2023 is het de Week van de Mensenrechten in Leuven. Op de laatste dag vieren we de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en krijgt Leuven de titel van Mensenrechtenstad. 

Met dit namiddagprogramma willen we samen met geëngageerde Leuvenaars werk maken van mensenrechten.

  • Wanneer: Zondag 10 december 2023 van 13 tot 17 uur
  • Waar: OPEK, Vaartkom 4 (bekijk op Google Maps)
  • Prijs: Gratis
  • Toegankelijkheid: De zalen en sanitaire ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en er is een lift.
  • Inschrijven: We raden aan om in te schrijven. Inschrijven kan tot 10 december 2023.

Schrijf in

Programma

13 tot 15 uur: Dansworkshop voor kinderen (6 tot 9 jaar)

Deze dansworkshop benadrukt het recht om jezelf uit te drukken met beweging op muziek. We moedigen iedereen aan om gevoelens te omarmen. We maken een dans op het inspirerende lied 'Human Rights' van Kids for Global Peace.

In samenwerking met TRILL

13 tot 15 uur: Workshop 'Wereldspel' voor kinderen (9 tot 12 jaar)

We spelen het 'Wereldspel'. We werpen een wereldbal als dobbelsteen, verdelen ons over verschillende continenten en onderzoeken wat we nodig hebben om op een continent te overleven. Na het uitwisselen van wat we verzameld hebben, komt iedereen als winnaar uit de bus. Ja, dat klopt: in dit spel wint iedereen!

In samenwerking met TRILL

13 tot 15 uur: Lancering vernieuwd spel 'Got Your Back' (vanaf 16 jaar)

Stad Leuven lanceerde op 21 maart 2023 het spel 'Got Your Back', waarbij deelnemers spelenderwijs ervaren hoe discriminatie voelt en hoe je een actieve omstander kan zijn. De oorspronkelijke versie ging vooral over discriminatie op basis van huidskleur en afkomst. Met de vernieuwde versie, die op 10 december 2023 wordt gelanceerd, gaat het ook over andere gronden voor discriminatie, zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit en leven met een beperking, en seksuele intimidatie.

In samenwerking met De Aanstokerij

13 tot 14.30 uur: Lezing ‘Enkele reflecties op waarheidsverval, polarisatie en depluralisatie’ door Christophe Busch

Zowel bij overheden als burgers groeit de bezorgdheid voor toenemende fricties en een verdere destabilisering van de samenleving. Van verhitte discussies, over gevoelens van onrecht tot regelrecht geweld en rellen, ze breken danig in op het sociaal weefsel. Het discours wordt scherper, politieke opvattingen worden harder. Van een pluraliteit aan zienswijzen, feitelijk voortschrijdend inzicht en concrete (deel)oplossingen groeien we door naar een polariteit van meningen die frontaal tegenover elkaar staan. Het ‘eigen gelijk’ haalt gradueel de bovenhand op de feitelijkheid.

Christophe Busch studeerde aan de UGent criminologie en aan de Universiteit van Amsterdam Holocaust en Genocidestudies. Hij werkte eerst 12 jaar in de forensische psychiatrie. Van 2012 tot 2020 werkte hij in Kazerne Dossin, eerst als operationeel directeur, dan als algemeen directeur. Sindsdien is hij directeur van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen.

15 tot 16 uur: Ceremonie: Leuven wordt Mensenrechtenstad en maakt werk van mensenrechten

De burgemeester, rector Luc Sels en de schepen van mondiaal beleid lichten Leuven Mensenrechtenstad toe. Samen met de mensenrechtenexperten die het Leuvense stadsbestuur in 2019 opriepen om het engagement aan te gaan, kijken we kritisch naar de vorderingen en naar de manieren waarop Leuven verder werk zal maken van mensenrechten.

Spoken-word-artieste Farida Zaouad sluit af met een poëtische performance speciaal voor deze gelegenheid.

16 tot 17 uur: Receptie

Nadien ben je welkom op de receptie.

Over Mensenrechtenstad

In 2021 engageerden stad Leuven en KU Leuven zich om op 10 december 2023 Mensenrechtenstad te worden, samen met de steun van Amnesty International Vlaanderen en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM).

Leuven sluit zich daarmee aan bij een grotere beweging van steden die overtuigd zijn dat lokale overheden een belangrijke rol spelen in het realiseren, beschermen en verdedigen van mensenrechten.

Leuven plaatst 3 pijlers centraal:

  • Mensenrechten realiseren en expliciteren
  • Het draagvlak voor mensenrechten bij het brede publiek versterken
  • Mensenrechten en hun verdedigers verdedigen
Dit is een activiteit tijdens Week van de Mensenrechten

Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.