Nieuw mobiliteitsplan voor Wijgmaal

We werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor Wijgmaal. Daarnaast breiden we in 2022 de zone 30 uit naar alle deelgemeenten.

Waarom een andere mobiliteitsaanpak?

Dat is nodig om:

 • Verkeersveiligheid te verhogen
 • Sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Spoorwegovergangen in Wijgmaal veiliger te maken
 • Centrum en deelgemeenten nog aangenamer, gezonder en veiliger te maken
 • Ons makkelijk en comfortabel te kunnen verplaatsen

Wat zijn de plannen?

 • We werken het mobiliteitsplan uit samen met buurtbewoners en andere partners.
 • We onderbouwen het mobiliteitsplan met gegevens van 25 telramen die bewoners aan hun raam hangen. Die tellen elke dag de voetgangers, fietsers, auto’s en zware voertuigen in de straat.
 • In afwachting van de uitwerking van het mobiliteitsplan komt er in 2022 een zone 30 in de straten die vandaag tot de bebouwde kom behoren.
 • We stimuleren het gebruik van fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit.
 • Waar het nodig is, komen maatregelen om de snelheid te verminderen (wegversmallingen, verkeersborden, nieuwe bomen …).
 • In sommige straten blijft de maximale snelheid 50 of 70 km per uur, maar alleen als er aparte fietspaden zijn of aangelegd kunnen worden.
 • We willen de spoorwegovergangen vervangen door een brug of een tunnel. Zo kunnen voetgangers, fietsers, bussen en auto’s vlotter en veiliger van de ene kant naar de andere kant van de sporen.

Kaart met verbeterpunten

Kaart met wat we al wisten
We verzamelden via meldingen, online participatie en overleg met buurtcomités al heel wat suggesties om de mobiliteit in Wijgmaal te verbeteren. Die kan je bekijken op een overzichtskaart.

Extra verbeterpunten
Bewoners konden tot en met 9 mei 2021 nog verbeterpunten toevoegen. Het ontwerpteam verwerkt nu de verbeterpunten.

Timing

Voorlopig onbekend.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.