Realiseer een idee

Bedenk samen met je buren een idee om de buurt aangenamer te maken of elkaar meer te ontmoeten. De stad steunt je financieel.

Voorwaarden

Steun van de buurt

Je hebt de steun van minstens 12 buurtbewoners (12 verschillende adressen).

Peter en meter

Er worden 2 buurtbewoners aangesteld als verantwoordelijken.

Het idee

 • Is een duidelijke verbetering van de woon- en leefkwaliteit in de buurt, vervult een behoefte in de buurt of past binnen een thema dat leeft in de buurt.
 • Is het resultaat van een groepsproces
 • Is de start van een samenwerking tussen buren, tussen de buurt en partners …
 • Is financieel, technisch en praktisch (timing) haalbaar
 • Is niet in strijd met of een overlapping met het beleid van de stad
 • Is duurzaam (bv. gebruik van duurzame materialen, het resultaat blijft minstens 2 jaar na afwerking bestaan, het bespaart afval …)

Wanneer aanvragen?

Een jury bekijkt de voorstellen 2 keer per jaar.
Dien je voorstel in tot en met 15 februari of 15 september.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier:

Bedrag

 • Materiële ingrepen
  Max. € 18.600
 • Activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten
  Max. € 2500

Voorbeelden

 • Zithoek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten
 • Speel- en ontmoetingsplek op een braakliggend bouwterrein
 • Kunstwerk
 • Petanquebaan voor jong en oud
 • Talentenboekje waarin alle talenten van de buurtbewoners verzameld worden
 • Kleurrijke muurtekening
 • Boekje met de geschiedenis van de wijk
 • ...

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.