Verbeteringspremie voor woningen

De stad geeft bovenop de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid een premie aan eigenaars die hun woning verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet. 

Geen verbeteringspremie van de stad meer

Alleen wie voor 1 juni 2019 een Vlaamse verbeteringspremie heeft aangevraagd, kan nog een premie van de stad aanvragen. Dat kan tot 1 jaar na de goedkeuring van de Vlaamse premie.

Voorwaarden

 • Je hebt voor 1 juni 2019 een Vlaamse verbeteringspremie aangevraagd.
 • Je bent de eigenaar en woont in de woning.
 • Je bent meerderjarig.
 • Het gaat om een woning in Leuven.

Wanneer aanvragen?

 • Na de werken.
 • Na goedkeuring van de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid. Na die goedkeuring heb je 1 jaar om de premie van de stad aan te vragen.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel bewijs

Je moet aantonen dat je de eigenaar bent van de woning:

 • Eigendomsakte (scan of foto)
 • Notarisattest of uittreksel uit de kadastrale legger

2. Doe je aanvraag

Vraag verbeteringspremie aan

Liever niet online aanvragen?
Kom naar het loket wonen, op afspraak.

Bedrag

 • De premie van de stad is gelijk aan het volledige bedrag dat het Vlaams gewest geeft voor verbeteringswerken.
 • Het totaal van alle premies mag niet hoger zijn dan de kostprijs van de werken.
Als je binnen de 10 jaar na de goedkeuring van de premie verhuist of de woning verkoopt of verhuurt, moet je de premie terugbetalen.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Werken die het basiscomfort verbeteren, zoals:
  • Dakwerken
  • Buitenschrijnwerk
  • Gevelwerken
  • Behandeling opstijgend vocht
  • Sanitaire installatie
  • Elektrische installatie
  • Bestrijden risico op CO-vergiftiging:
   • Waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte plaatsen
   • Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte plaatsen
   • Overschakeling op of plaatsen van centrale verwarming
   • Rookafvoerkanaal bouwen, herstellen of aanpassen
 • Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen door woon-, kook- en slaapruimten uit te breiden.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.