Verblijf van meer dan 3 maanden: inschrijving niet-EU/EER

Kom je naar België voor langer dan 3 maanden? Dan moet je je zo snel mogelijk inschrijven in de registers van de stad. Misschien heb je ook een visum type D nodig.

Inschrijving buitenlandse studenten
Kom je naar België om te studeren aan een Belgische universiteit of hogeschool? Dan volg je een andere procedure.

Verlenging verblijf
Ben je een niet-EU/EER-burger en moet je verlenging van je verblijf aanvragen? Dan volg je een andere procedure:

Visum

Niet-EU/EER-burgers die voor langer dan 3 maanden naar België willen komen, hebben misschien een visum type D nodig. Dat is een sticker die het Belgische consulaat in je paspoort aanbrengt. Het geeft je toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Daar krijg je ook informatie over het type visum dat je nodig hebt (afhankelijk van de reden van je verblijf: werken, studeren, gezinshereniging ...) en de voorwaarden.

Meer info

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum type D voor België.

Inschrijven als je naar België gekomen bent met een visum type D

Je dient je aanvraag in via e-mail. Dat kan alleen als je al op je vaste adres in Leuven woont.

Na een woonstcontrole door de wijkagent en verdere verwerking van je aanvraag door de stad, word je uitgenodigd om je verblijfskaart aan te vragen.

Door de coronamaatregelen kan je deze aanvraag uitsluitend per mail indienen.
 • Mail naar: nietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel: ‘verblijfsaanvraag’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + eventuele rijksregisternummer
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document):
  • Nationale paspoort:
   • Pagina met jouw persoonsgegevens en foto 
   • Pagina met visum (type D)
   • Pagina met de binnenkomststempel (als die niet op de pagina met visum staat)
  • Documenten die relevant zijn voor de aanvraag, afhankelijk van je immigratiestatuut (bv. bijlage 46/47, gastovereenkomst, geboorteakte, huwelijksakte ...).
   Opgelet: Voor sommige officiële documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je een legalisatie nodig en een Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse vertaling door een beëdigd vertaler.
  • Huurcontract (indien beschikbaar)
  • Als je een aanvraag indient uit naam van een derde: een ondertekende volmacht van deze persoon.
  • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
 • Vermeld in de mail:
  • Familienaam, voorna(a)m(en)
   (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of jouw nationale paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Volledige adres in Leuven (ook busnummer)
    Je moet hier al wonen.
  • Reden aanvraag
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen voor die persoon.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Inschrijven als je naar België gekomen bent zonder visum of met een geldige verblijfskaart van een ander EU-land

 1. Registreer je per e-mail als toerist in kort verblijf.
  Meld in je aanvraag dat je een aanvraag tot 'machtiging voor een lang verblijf' (als werknemer, zelfstandige of onderzoeker, of in gezinshereniging) wil indienen.
 2. We bezorgen je de nodige informatie over je machtigingsaanvraag.
 3. Voor de periode van kort verblijf vervalt, dien je je aanvraag voor lang verblijf in via bovenstaande procedure.
Je komt bij voorkeur met een visum type D naar België. Daarvoor contacteer je de Belgische ambassade. Als je je visum toch in België aanvraagt, kan de aanvraagprocedure lang duren, en de gemeente of de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken, kan de visumaanvraag mogelijk weigeren.

Wijziging van je verblijfsstatuut aanvragen

Heb je al legaal verblijf in België, en wens je je verblijfsstatuut te wijzigen? Dan contacteer je de dienst niet-Belgen voor meer informatie.

Om je aanvraag tot statuutswijziging in te dienen, volg je deze procedure.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.