Volledige woning verhuren via sociale organisaties

Verhuur een huis, appartement of studio via een sociaal verhuurkantoor of via Woonanker.

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK)

Een SVK helpt gezinnen die dringend een woning nodig hebben. Jij kan je woning verhuren zonder rompslomp.

Voordelen

  • Je bent zeker dat je woning verhuurd wordt. Je krijgt een contract voor minstens 9 jaar.
  • Je bent zeker van de huuropbrengst, ook als de woning leegstaat of als de huurder niet (op tijd) betaalt.
  • Je woning is in goede handen. Een klusjesdienst en maatschappelijk werker ondersteunen de huurder.
  • Je hebt zelf weinig of geen contact met de huurders. Het SVK regelt zo veel mogelijk.
  • Als je renoveert:
  • Het SVK helpt je bij de renovatie en zorgt nadien voor de verhuur voor minstens 9 jaar.
  • Je hebt recht op extra premies als je de woning renoveert.
Meer info over de voordelen voor de verhuurder en hoe de verhuur verloopt, vind je bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

SVK in Leuven

In Leuven kan je terecht bij het sociaal verhuurkantoor SPIT.

Verhuren via Woonanker

Woonanker helpt kwetsbare gezinnen (bv. met een laag inkomen, anderstaligen, werklozen, eenoudergezinnen ...) en erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar een woning.

Voordelen

  • Je kan snel verhuren. Woonanker brengt je in contact met mogelijke huurders.
  • De kandidaat-huurder krijgt ondersteuning van Woonanker (bv. samen gaan bezichtigen).
  • Je krijgt sociale ondersteuning om te verhuren aan kwetsbare mensen.

Woonanker is een samenwerking tussen stad Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant en vrijwilligers.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.