Wat doet LeuvenLINKT?

LeuvenLINKT is een project van de stad dat:

Gezondheids-, zorg-, en welzijnsthema’s verbindt

  • We nemen de 'stedelijke regierol' op en geven samen met het werkveld vorm aan een sociaal lokaal beleid. Dat doen we bijvoorbeeld met een geïntegreerd breed onthaal, buurtgerichte zorg, een preventief gezondheidsbeleid ‘Leuven, gezonde stad’, ‘Zorgzame Buurten’ in het kader van ‘Zorgzaam Leuven’, acties rond mantelzorg en eenzaamheid ...

  • We brengen Leuvense netwerken met elkaar in contact en organiseren overleg.

Kennis en expertise verzamelt

  • We organiseren netwerkmomenten tussen disciplines en sectoren.
  • We verzamelen goede praktijken, zorgen voor informatie-uitwisseling, een Leuvense sociale kaart …

Stedelijke inspiratie biedt

  • We laten ons inspireren door wat leeft in onze stad, maar zetten ook andere goede praktijken in de kijker.
  • We inspireren zelf door gerichte communicatie naar professionelen en inwoners, door naar buiten te komen met wat werkt in gezondheid, zorg en welzijn.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.