Inclusief personeelsbeleid

Als werkgever streven we in onze groep personeelsleden naar een afspiegeling  van de samenleving. We voeren een inclusief personeelsbeleid, met oog voor het uniek zijn van iedere medewerker. We selecteren sollicitanten alleen op basis van kwaliteiten en werkmotivatie. We maken geen onderscheid op basis van leeftijd, beperking, gender, afkomst, cultuur, seksuele geaardheid of geloof. 

Heb je een beperking waardoor je niet kan deelnemen aan de selectieprocedure en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je een aanpassing aan de selectieprocedure vragen.

Voorwaarden

Je voldoet aan 1 van deze voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) als persoon met een handicap.
  • Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap.
  • Je hebt een attest van de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid waarmee je recht hebt op sociale en fiscale voordelen.
  • Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en je kan een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, van het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor Beroepsziekten of de Administratieve Gezondheidsdienst.
  • Je hebt je hoogste getuigschrift of diploma behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.

Hoe aanvragen?

  1. Voeg bij je sollicitatie een kopie van erkenning van je beperking.
  2. Omschrijf zo goed mogelijk welke aanpassing je nodig hebt.
  3. We onderzoeken of de aanpassing mogelijk is.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.