Privacyverklaring stad Leuven

Stad Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Hoe komen jouw persoonsgegevens bij de stad terecht?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren.
Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens
  Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...
 • Gevoelige gegevens
  Info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de stad, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons bv. via een formulier op onze website of telefonisch. Soms krijgen we die informatie van andere overheden (bv. om gegevens uit het rijksregister te gebruiken).

Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

 • Heb je ons je naam en adres gegeven om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de stad jouw gegevens alleen om jou die brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.
 • Kregen we toelating om jouw gegevens uit het rijksregister te halen? Dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor we de toelating kregen.

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Ik wil mijn toestemming intrekken

Worden jouw gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van de stad jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De stad blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals X, Facebook en Mailchimp. De stad heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen.

Hoe deze platformen omgaan met jouw gegevens, lees je in hun privacyverklaring.

Uitwisseling van persoonsgegevens met andere overheden

Als de stad digitaal persoonsgegevens uitwisselt met andere overheden, wordt een protocol opgesteld. Daarin worden een aantal zaken vastgelegd zodat duidelijk wordt dat de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd worden.

Protocollen

Downloads

Hoelang houden we jouw persoonsgegevens bij?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • Jouw persoonsgegevens in te kijken
 • Jouw persoonsgegevens aan te passen
 • Jouw persoonsgegevens te verwijderen (onder bepaalde voorwaarden)
 • Een kopie van je persoonsgegevens aan te vragen
 • De verwerking van je persoonsgegevens te beperken
 • Jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Doe je aanvraag gratis online. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord, ten laatste 30 dagen nadat we je aanvraag kregen. Als we niet overtuigd zijn van je identiteit, kunnen we je vragen om ons een kopie van identiteitsbewijs te bezorgen. Als we kunnen aantonen dat je overdrijft met het gebruik van je rechten, kunnen we kosten aanrekenen.

Ik wil mijn persoonsgegevens inkijken, aanpassen, verwijderen, beperken of laten overdragen

Welke cookies gebruikt de stad?

De stad gebruikt cookies om haar websites te analyseren en verbeteren. Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen.

Lees meer over de cookies op leuven.be

Mag de stad jouw foto gebruiken?

 • Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
 • Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat de stad om met nieuwsbrieven?

We gebruiken je e-mailadres alleen om de nieuwsbrief te versturen waarvoor je inschreef. Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of online. We verwijderen je gegevens dan meteen.

OpgeletWe versturen onze digitale nieuwsbrieven via Mailchimp, een extern platform. Lees de voorwaarden (enkel Engels).

Hoe gaat de stad om met sociale media?

Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Waarvoor worden camerabeelden gebruikt?

 • Om veiligheidsredenen hangen op sommige plaatsen camera’s. We kregen daarvoor toelating van de Privacycommissie. We bekijken de opnames alleen na een incident en houden ze niet langer dan 4 weken bij, tenzij de politie vraagt ze langer te bewaren.
 • Voor het project Smart Sporting Cities hangen camera's in Park De Bruul en aan de Philipssite. Die meten het sport- en beweeggedrag. De beelden worden niet bewaard, maar automatisch en in realtime op de camera zelf geanalyseerd en onmiddellijk verwijderd. Alleen specifieke telgegevens worden bewaard:
  • Aantal personen in een publieke ruimte
  • Aantal sporters of bewegers op een beweegroute
  • Aantal gebruikers van specifieke recreatievoorzieningen
  • Registreren of de route alleen of in groep wordt afgelegd/li>
  • Snelheid van sporters of bewegers op een route
  • Herkennen dat personen al dan niet sporten of bewegen in de publieke ruimte
  • Duurtijd van het gebruik van de publieke ruimte door sporters of bewegers
  • Tijdstip van het gebruik van de publieke ruimte of recreatievoorzieningen
  • Mobiliteitsmodus van de sporter of beweger
  • Soort sport die beoefend wordt (balsport, slagsport, lopen, fietsen ...)

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan je een datalek melden?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren).
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene).
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen.
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.

Hoe kan je klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons.
Je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Heb je vragen over de bescherming van je persoonlijke gegevens? Je kan ze stellen aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 27 27

Mail ons

info@leuven.be

Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.