Bekendmakingen

Politieverordeningen, reglementen en besluiten

Bekijk de bekendmakingen vanaf 2022

Bekendmakingen van 2020 en 2021
Bekijk oudere bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken

Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit Tiensevest 1C te 3010 Leuven (Kessel-Lo) in functie van project Klein Rijsel fase II ( Publicatiedatum 2 juni 2023)

Downloads
Projectdefinitie(pdf, 2.94 MB)
Nota centraal woonpunt(pdf, 275.43 kB)
Projectplanning(pdf, 220.7 kB)
Toelichtende figuren(pdf, 246.03 kB)
Onteigeningsplan(pdf, 318.02 kB)
Projectnota(pdf, 1.43 MB)
Schattingsverslag(pdf, 486.85 kB)

Openbaar onderzoek - voorlopig onteigeningsbesluit van 24 januari 2023 - onteigeningsplan Kessel-Lo voor de uitbouw van de fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot (tot 28 maart 2023)

Vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwater en opheffing vaststelling van gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Leuven

De vervoerregio Leuven heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 4 september tot en met 2 november 2023 kan je het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Leuven inkijken.

Je kan tot en met 2 november 2023 opmerkingen geven:

Bekendmakingen

Bekendmaking besluit sectorale voorwaarden windturbines

Brandweer

Bekijk de bekendmakingen van de brandweer.

OCMW

Bekijk de bekendmakingen van het OCMW.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.