Bekendmakingen

Politieverordeningen, reglementen en besluiten

Bekijk de bekendmakingen vanaf 2022

Bekendmakingen van 2020 en 2021
Bekijk oudere bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken

Vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwater en opheffing vaststelling van gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van diverse besluiten

Ruimtelijke ontwikkeling

Brandweer

Bekijk de bekendmakingen van de brandweer.

OCMW

Bekijk de bekendmakingen van het OCMW.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.