Premie voor boom planten

Wie een geschikte boom of struik in de voortuin plant, kan daarvoor een premie aanvragen bij de stad.


Voorwaarden

Boom

  • Je hebt een geschikte boom of struik in je voortuin geplant.
  • De boom is geplant op minstens 2 meter van het voetpad.
  • De boom is geplant op minstens 2 meter van de perceelsgrenzen, tenzij je een akkoord hebt met de buren.
  • De boom moet zo veel mogelijk zijn natuurlijke groeivorm kunnen benaderen. Je mag de boom beperkt snoeien (onderhoud). Snoeien in bv. bol- of zuilvorm of snoeien tot minder dan 2 meter hoog mag niet.
  • De boom blijft minstens 5 jaar op dezelfde plaats staan.

Facturen

Facturen mogen niet ouder dan 2 jaar zijn (vanaf de datum van je premieaanvraag).

Een overzicht van alle voorwaarden vind je in het reglement.

Bedrag

De premie bedraagt max. € 75.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

  • Foto’s van voor en na de werken
  • Factuur of kasticket van de boom (scan of foto)

2. Doe je aanvraag

Door een technisch probleem kan je deze premie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 februari 2023 is dat opnieuw mogelijk.

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. We controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
  2. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af binnen de 4 maanden.
  3. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.