Burchtstraat krijgt nieuwe verkeerssituatie

De Burchtstraat krijgt een 'knip'. Daarmee pakken we het sluipverkeer in de woonstraten in de buurt aan.

Wat verandert er?

'Knip'

Er komt voor altijd een 'knip' ter hoogte van het kruispunt Mechelsestraat - Riddersstraat - Burchtstraat. Er komt een verkeersbord dat verkeer in beide richtingen verbiedt om verder te rijden. Dat geldt niet voor:

 • Fietsen
 • Bromfietsen
 • Speedpedelecs
 • Voertuigen van personen met een toegangsvergunning

Gevolgen voor het verkeer

 • Je kan van de Burchtstraat niet meer doorrijden richting Keizersberg of Mechelsestraat.
 • Als je van de Keizersberg komt, kan je alleen nog richting Mechelsestraat rijden.
 • Als je uit de Riddersstraat komt, kan je enkel nog naar de Mechelsestraat of naar boven richting Keizersberg.

Camera

Aan de 'knip' komt een 'slimme' camera met nummerplaatherkenning die inbreuken vaststelt.

Wie krijgt een toegangsvergunning om door de 'knip' te rijden?

Bewoners

De stad wil met deze aanpassing alleen sluipverkeer aanpakken. Voor bewoners moet de buurt vlot bereikbaar blijven. Daarom kunnen buurtbewoners een toegangsvergunning aanvragen waarmee je door de 'knip' kan rijden.

Welke straten kunnen toegangsvergunning aanvragen?

Doelgroepen

Ook enkele doelgroepen kunnen een toegangsvergunning aanvragen:

 • Voertuigen van personen met een garage of private parkeerplaats in een van de zones voor bewoners
 • Voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud
 • Voertuigen die afval ophalen
 • Prioritaire voertuigen (hun opdracht rechtvaardigt dit)
 • Gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en schoolvoertuigen
 • Voertuigen van erkende organisaties die aangepast vervoer aanbieden
 • Voertuigen van zorgverleners

Toegangsvergunning: hoe aanvragen?

Een toegangsvergunning kan je pas aanvragen als de 'knip' wordt ingevoerd. Je geeft dan je nummerplaat door. Die komt in een systeem waardoor de camera weet dat jij mag doorrijden.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe situatie?

 • Mei 2020
  Beslissing waar de knip komt
 • Voorjaar en najaar 2020
  Voorbereiding invoering
 • Eind 2020, begin 2021
  Invoering knip en aanvragen toegangsvergunningen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.