Buurtmoestuin

Samen met de buurt je eigen groenten kweken? Het kan. De stad stelt openbare ruimte ter beschikking en geeft praktische tips om een buurtmoestuin te beheren.

Buurtmoestuin 'De Nof' - Penitentienenstraat

Voorwaarden

Ecologische criteria

 • Deelnemers gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen.
 • Het gebruik van compost, organische meststoffen en kalk wordt gebaseerd op de bodemanalyse die gebeurt bij de start van het project.
 • Het groenafval dat ontstaat, verwerken deelnemers in de kringloop van de moestuin door composteren en compostgebruik.
  • Ze richten een composthoek in.
  • Ze volgen een korte opleiding thuiscomposteren bij de stadsdiensten.
  • Ze waken ervoor dat de locatie geen stortplaats wordt voor organisch afval en dat de compostering correct verloopt.
  • Structuurmateriaal (herfstbladeren of verhakseld snoeihout) kunnen de deelnemers of de groendienst leveren.
 • Bij de inrichting gebruiken de deelnemers duurzame materialen, bijvoorbeeld FSC-hout. Bij twijfel is er overleg met de milieudienst.
 • Deelnemers gaan spaarzaam om met water door goede grondverbetering bij het begin. Als regenwater eenvoudig opgevangen kan worden van een dak, gebruik je regenwater. In andere gevallen staan deelnemers zelf in voor het aanvoeren van water.
 • Je voert geen activiteiten uit die de bodem vervuilen. Eventuele incidenten worden onmiddellijk gemeld.

Omgevingscriteria

 • Het ingediende project past binnen de context van de bestaande openbare ruimte en doet geen afbreuk aan de omgeving. De functie als moestuin komt niet in conflict met bestaande of geplande functies (bv. een buurtspeelpleintje) en de kans op vandalisme is beperkt (voldoende sociale controle).
 • De fysische en chemische omstandigheden van de grond laten het gebruik als moestuin toe. (De grond van het ingediende project zal ter plaatse en via analyse van een bodemstaal worden gecontroleerd op geschiktheid en eventuele vervuilingen.)
 • De voorgestelde plaats heeft geen gebreken die moestuinieren onmogelijk maken (bv. gebrek aan bezonning, te hoge grondwaterstand).
 • Constructies en verhardingen (serres, tuinhuisjes, paden of andere) zijn enkel mogelijk na overleg met en toestemming van de stadsdiensten. Bij voorkeur bewaren deelnemers gereedschappen en benodigdheden thuis en niet op de locatie.
 • De initiatiefnemers staan in voor het onderhoud van het terrein en engageren zich om ervoor te zorgen dat de moestuin er een heel jaar door verzorgd uitziet. Voor de inrichting hou je rekening met de adviezen van de stadsdiensten.

Sociale criteria

 • De hoofddoelstelling is voedsel produceren voor de deelnemers. Commerciële teelt is niet toegelaten.
 • Het project moet gedragen zijn door de buurt. De aanvragers verzamelen minstens 12 handtekeningen van buurtbewoners.
 • Twee personen geven zich op als verantwoordelijken van het project en zijn het aanspreekpunt voor de stadsdiensten. Bij wegvallen van verantwoordelijken worden nieuwe deelnemers als verantwoordelijk contactpersoon opgegeven.
 • De initiatiefnemers zorgen in de buurt voor een breed draagvlak, voldoende communicatie en proberen zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken bij de opstart en verdere werking.
 • De buurtbewoners worden voor de start van de buurtmoestuin duidelijk geïnformeerd, minstens door het verspreiden van een flyer in iedere brievenbus.
 • In alle communicatie, zowel mondelinge, schriftelijke als digitale wordt er vermeld dat de buurtmoestuin gerealiseerd wordt in samenwerking met de stad Leuven.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier:

Downloads

Waar zijn al buurtmoestuinen?

Bekijk de buurtmoestuinen op kaart

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.