Hulp bij communicatie met een meertalig en cultureel divers publiek

Leuven is een diverse stad. Als hulp- of dienstverlener kom je geregeld in contact met meertalige, cultureel diverse Leuvenaars. Vlot, duidelijk en diversiteitsbewust communiceren kan een uitdaging zijn. De stad biedt daarom hulp aan organisaties in de welzijns-, sociale en onderwijssector.

Communicatiewaaier

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelt de stad een communicatiewaaier. Dat is een bundel met praktische informatie en tips over kwaliteitsvolle communicatie met een meertalig en cultureel divers publiek, aangepast aan de Leuvense context.

De bundel bevat:

 • Beslismodel om te bepalen welke ondersteuning je kan inzetten bij de communicatie
 • Communicatiemiddelen, tips en informatie om jouw mondelinge en schriftelijke communicatie te ondersteunen
 • Praktische informatie over brugfiguren aanvragen, zoals sociaal tolken, taalhulpen en cultuursensitieve ondersteuners

Lees de communicatiewaaier

Bekijk de communicatiewaaier online.

Bestel de communicatiewaaier

Wij bezorgen je de gedrukte exemplaren met de post.

Bestel communicatiewaaier

Leuvense brugfiguren

Welke hulp je kiest, hangt af van het soort gesprek.

Sociaal tolk

In Leuven kan je een sociaal tolk inschakelen van:

Taalhulp

Een taalhulp is een vrijwilliger die een mondelinge boodschap volledig en correct omzet van de ene taal naar de andere. Taalhulpen zijn een aanvulling op het aanbod sociaal tolken.

Wat mag je verwachten?

Deelname aan een kort, eenvoudig informatief gesprek ter plaatse.

Prijs

€ 23 per prestatie.

Talen

 • Arabisch
 • Dari
 • Engels
 • Frans
 • Koerdisch (Kurmanji)
 • Oekraïens
 • Pashtu
 • Pools
 • Russisch
 • Somali
 • Turks

Hoe aanvragen?

1. Vraag een dienstverleningsovereenkomst aan
Dat doe je via mail.

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

2. Onderteken de dienstverleningsovereenkomst
Bezorg ons de overeenkomst.

3. Vraag taalhulp aan
Dat doe je via het webportaal van Agentschap Integratie en Inburgering met jouw account. Reserveren is verplicht.

Cultuursensitieve ondersteuner

Een cultuursensitieve ondersteuner (cso) is een werknemer van stad Leuven die tolkt tijdens een gesprek. De cso signaleert interpretatieverschillen en licht ze toe. Een cso stemt de verwachtingen op elkaar af en geeft inzicht in de belevingswereld van beide partijen. Je kan een cso alleen inschakelen als extra sociaal-culturele of religieuze duiding nodig is, niet louter voor vertaling.

Wat mag je verwachten?

 • Deelname aan een gesprek
 • Advies over concrete situaties

Betrek je graag een cultuursensitieve ondersteuner bij een andere activiteit (bv. infosessie, project …)?
Mail ons:

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

Prijs

 • De 3 eerste aanvragen zijn gratis.
 • Daarna:
  • € 25 per uur per cliënt
  • € 10 extra per bijkomend gestart uur per cliënt

Talen

 • Klassiek Arabisch
 • Koerdisch (Kurmanji)
 • Dari
 • Pashtu
 • Farsi
 • Somali
 • Tigrinya

Hoe aanvragen?

1. Vraag een dienstverleningsovereenkomst aan
Dat doe je via mail.

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

2. Onderteken de dienstverleningsovereenkomst
Bezorg ons de overeenkomst.

3. Vraag cultuursensitieve ondersteuning aan
Dat doe je via de online afsprakentool. Je krijgt toegang tot die tool nadat je de dienstverleningsovereenkomst afsloot.
Reserveren is verplicht.

Informatie over de werking ‘cultuursensitieve ondersteuning’

Kom naar een van de infosessies. Je komt alles te weten over de werking.

Programma

 • Overzicht van taalondersteuning (sociaal tolken, taalhulpen en cultuursensitieve ondersteuners)
 • Verdieping in de werking cultuursensitieve ondersteuning
 • Praktische afspraken, prijzen en een demo over het aanvraagsysteem

Praktisch

 • Wanneer:
  • Maandag 6 mei 2024, 12 tot 14 uur
  • Maandag 16 september 2024, 12 tot 14 uur
  • Maandag 25 november 2024, 12 tot 14 uur
 • Waar: De Nomade
 • Praktisch: Breng je lunch mee. Wij zorgen voor koffie, thee en water.
 • Inschrijven: Mail naar cso@leuven.be