Hulp bij communicatie met een meertalig en cultureel divers publiek

Leuven is een diverse stad. Als hulp- of dienstverlener kom je geregeld in contact met meertalige, cultureel diverse Leuvenaars. Vlot, duidelijk en diversiteitsbewust communiceren kan een uitdaging zijn. De stad biedt daarom hulp aan organisaties in de welzijns-, sociale en onderwijssector.

Communicatiewaaier

In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelt de stad een communicatiewaaier. Dat is een bundel met praktische informatie en tips over kwaliteitsvolle communicatie met een meertalig en cultureel divers publiek, aangepast aan de Leuvense context.

De bundel bevat:

 • Een beslismodel om te bepalen welke ondersteuning je kan inzetten bij de communicatie
 • Communicatiemiddelen, tips en informatie om jouw mondelinge en schriftelijke communicatie te ondersteunen
 • Praktische informatie over brugfiguren aanvragen, zoals sociaal tolken, taalhulpen en cultuursensitieve ondersteuners

De Leuvense communicatiewaaier is beschikbaar vanaf 21 februari 2024. Neem intussen gerust al een kijkje in de algemene communicatiewaaier van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Leuvense brugfiguren

Welke hulp je kiest, hangt af van het soort gesprek.

Sociaal tolk

In Leuven kan je een sociaal tolk van het Agentschap Integratie en Inburgering of Brussel Onthaal vzw inschakelen.

Taalhulp

Een taalhulp is een vrijwilliger die een mondelinge boodschap volledig en correct omzet van de ene taal naar de andere. Taalhulpen zijn een aanvulling op het aanbod sociaal tolken.

Wat mag je verwachten?

Deelname aan een kort, eenvoudig informatief gesprek ter plaatse.

Prijs

€ 23 per prestatie.

Talen

 • Engels
 • Oekraïens
 • Pools
 • Russisch
 • Turks

Hoe aanvragen?

1. Vraag een dienstverleningsovereenkomst aan
Dat doe je via mail.

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

2. Onderteken de dienstverleningsovereenkomst
Bezorg ons de overeenkomst.

3. Vraag taalhulp aan
Dat doe je via het webportaal van Agentschap Integratie en Inburgering met jouw account. Reserveren is verplicht.

Cultuursensitieve ondersteuner

Een cultuursensitieve ondersteuner (cso) is een werknemer van stad Leuven die tolkt tijdens een gesprek. De cso signaleert interpretatieverschillen en licht ze toe. Een cso stemt de verwachtingen op elkaar af en geeft inzicht in de belevingswereld van beide partijen. Je kan een cso alleen inschakelen als extra sociaal-culturele of religieuze duiding nodig is, niet louter voor vertaling.

Wat mag je verwachten?

 • Deelname aan een gesprek
 • Advies over concrete situaties

Betrek je graag een cultuursensitieve ondersteuner bij een andere activiteit (bv. infosessie, project …)?
Mail ons:

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

Prijs

 • De 3 eerste aanvragen zijn gratis.
 • Daarna:
  • € 15 per uur per cliënt
  • € 5 extra per bijkomend gestart uur per cliënt

Talen

 • Klassiek Arabisch
 • Koerdisch (Kurmanji)
 • Dari
 • Pashtu
 • Farsi
 • Somali
 • Tigrinya

Hoe aanvragen?

1. Vraag een dienstverleningsovereenkomst aan
Dat doe je via mail.

Dienst diversiteit - cultuursensitieve ondersteuning

2. Onderteken de dienstverleningsovereenkomst
Bezorg ons de overeenkomst.

3. Vraag cultuursensitieve ondersteuning aan
Reserveren is verplicht.

Vraag cultuursensitieve ondersteuning aan

Infosessie over veranderingen cultuursensitieve ondersteuning

Vanaf 1 januari 2024 verandert er heel wat aan de werking van cultuursensitieve ondersteuning. Er komt een nieuw aanvraagsysteem, de prijzen veranderen en we vernieuwen de dienstverleningsovereenkomst.

Kom naar een van de infosessies. Je komt er alles te weten over de werking, de veranderingen en krijgt een demo over het nieuwe aanvraagsysteem.

 • Wanneer:
  • Vrijdag 8 december 2023, 12 tot max. 14 uur
  • Maandag 22 januari 2024, 12 tot max. 14 uur
  • Maandag 4 maart 2024, 12 tot max. 14 uur
 • Waar: De Nomade
 • Praktisch: Breng je lunch mee. Wij zorgen voor soep, koffie, thee en water.
 • Inschrijven: Mail naar cso@leuven.be