De Boomgaard

AG Stadsontwikkeling Leuven kocht de site De Boomgaard in Kessel-Lo. Er komt een collectief en sociaal woonproject. 

Waar ligt De Boomgaard?

De site ligt aan de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo.

Wat zijn de plannen?

Ambities

We willen er een collectief en sociaal woonproject realiseren:

 • Een groepsbouwproject waarin wonen wordt vooropgesteld
 • Waarbij oog is voor speciale woonwensen (zoals co-housing) of woonnoden (bijvoorbeeld inclusief wonen)
 • Met oog voor architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit
 • Met een meerwaarde voor de buurtbewoners

Timing

 • Eind 2020
  Het pand werd aangekocht
 • Mei 2021
  Bekendmaking dossier en start kandidaatstellingsperiode
 • Oktober 2021
  Projectvoorstel indienen. De geïnteresseerde kandidaten waren Wooncoop, LINC Kessel-Lo, Oak-Tree Projects – Oak Tree Care Too, De Boomgaard, solidair en duurzaam wonen en Livez (Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg)
 • Eind november 2021
  Bekendmaking rangschikking kandidaten. De begeleidingscommissie beoordeelde het projectdossier van Livez als meest gunstige projectvoorstel en rangschikte het als hoogste.
 • 28 juni 2022
  Ondertekening erfpacht. De erfpachter krijgt nu 18 maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken.
 • 18 december 2023
  Het definitieve projectdossier werd goedgekeurd.
 • 2024
  De omgevingsvergunning is ingediend. Zodra de erfpachter een omgevingsvergunning krijgt, wordt de site overgedragen aan de erfpachter. Die kan het project realiseren.
 • Vanaf 2025
  De bouwaanvraag verloopt in 2 fasen:
  • Bouw fase 1
   Wilselsesteenweg: voorjaar 2025
  • Bouw fase 2
   De ontwerper voor aanleg van de Genadeweg is aangesteld en het voorontwerp is in opmaak. De datum voor de uitvoering is nog niet bekend.

Btw-nummer: BE 0870.310.526
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.