Fietsen in Leuven

Fietsers kunnen veilig en comfortabel rijden in het centrum, auto's mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur. Hoofdfietsroutes worden zoveel mogelijk gescheiden van de verkeerslussen voor auto's. Op plaatsen waar geen ruimte is voor een afgescheiden fietspad, worden fietsstraten, fietssuggestiestroken aangelegd.

Fietsstraat en -zone

Een fietsstraat is een fietsvriendelijke straat waar auto’s geen fietsers mogen inhalen. Een fietszone is een gebied met meerdere aaneengesloten fietsstraten.

Wanneer ben je een fietser?

 • Gewone fietsen bv. stadsfiets, bakfiets, koersfiets, mountainbike …
 • Drie- en vierwielers van maximaal 1 meter breed.
 • Fietsen met een aanhangwagen.
 • Elektrische fietsen.
 • Voortbewegingstoestellen die sneller zijn dan wandelen (bv. step, segway of scootmobiel)
Wat met speedpedelecs?
Een speedpedelec is een bromfiets (klasse P). Maar in fietsstraten en -zones zijn ze gelijkgesteld met fietsen. Speedpedelecs mogen dus andere fietsers inhalen.

Wat mag?

Algemeen

 • De voorrangsregels blijven gelden. Als er geen verkeersbord of -licht staat, dan geef je voorrang aan rechts.
 • Prioritaire voertuigen (bv. politiewagen, ziekenwagen en brandweerwagen) hebben altijd voorrang wanneer ze met sirene en zwaailicht rijden, ook in een fietsstraat of -zone.

Fietsers

 • Je mag naast een andere fietser rijden.
 • Je mag andere fietsers inhalen.
 • Je mag voetgangers niet hinderen. Geef een teken als je wil stoppen of afslaan.
 • In een eenrichtingsstraat:
  • Als je in de rijrichting van auto's fietst, mag je de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
  • Als je tegen de rijrichting in fietst, moet je voldoende ruimte geven aan de auto's die uit de andere richting komen.
 • In een straat met tweerichtingsverkeer: je mag de helft van de breedte van de rijbaan gebruiken aan de rechterkant.

Auto's, bromfietsen en gemotoriseerd vervoer

 • Je mag een fietser niet inhalen, ook niet als die aangeeft dat het wel kan.
 • Je mag een fietser voorbij rijden als die stilstaat.

Hoe herken je een fietsstraat of -zone?

 • Een blauw verkeersbord met het opschrift ‘fietsstraat’ of 'fietszone' duidt het begin en einde van de fietsstraat of -zone aan (zie foto).
 • Op sommige plaatsen staat er een aanduiding op de grond.
 • Fietsstraten die deel uitmaken van de fietszone krijgen geen aparte aanduiding als fietsstraat.

Waar?

Bekijk de fietsstraten en -zones op kaart.

Welke straten behoren niet tot de fietszone?

 • Straten met veel busverkeer voor een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer.
 • Verkeerslussen zodat de centrumparkings vlot bereikbaar blijven.
 • Straten met een steile helling zodat fietsers zich niet moeten opjagen bij het klimmen.
 • Woonerven: voetgangers mogen er de volledige breedte van de straat gebruiken en kinderen mogen er op straat spelen, zonder het andere verkeer te hinderen.
 • Voetgangersgebied:
  • In de meeste straten zijn fietsers welkom. Kijk goed naar de verkeersborden, die geven aan of je er mag fietsen.
   Binnenkort kan je op de totems in één oogopslag zien of je als fietser ‘groen licht’ hebt.
  • In de winkelwandelstraten moet je altijd stapvoets fietsen. Als er te veel voetgangers zijn, stap je af en wandel je verder met de fiets aan de hand.

Fietssuggestiestrook

Een fietssuggestiestrook moet autobestuurders erop attent maken dat ze de rijbaan delen met fietsers.

Wat mag?

Een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan, in tegenstelling tot een fietspad. Auto's mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren.

Hoe herken je een fietssuggestiestrook?

Een fietssuggestiestrook wordt in een andere kleur aan de zijkant van de weg aangebracht.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.