Geboortetoelage

Leuvense gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij de stad een geboortetoelage aanvragen.

Voorwaarden

  • Je kreeg het voorbije jaar een kind.
  • Het kind heeft recht op de sociale toeslag van het Groeipakket.
  • Het kind woont officieel in Leuven.

Hoe aanvragen?

Voor kinderen geboren in 2021

  1. Je krijgt een brief van het Groeipakket (Vlaamse overheid) waarin staat dat je recht hebt op de geboortetoelage van de stad Leuven.
  2. Bij die brief zit een aanvraagformulier. Vul dat in en onderteken het.
  3. Dien het formulier ten laatste op 30 juni 2022 in bij de stad, op een van volgende manieren:

Voor kinderen geboren in 2022

  1. Je krijgt begin 2023 een brief van het Groeipakket (Vlaamse overheid) waarin staat dat je recht hebt op de geboortetoelage van de stad Leuven.
  2. De uitbetaling gebeurt automatisch. Je hoeft geen aanvraag meer te doen.

Bedrag

  • Voor kinderen geboren in 2021: € 218,27
  • Voor kinderen geboren in 2022: € 227,40

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.