Geboortetoelage

Leuvense gezinnen met een beperkt inkomen krijgen een geboortetoelage van de stad.

Voorwaarden

 • Je kreeg in 2022 een kind.
 • Het kind heeft recht op de sociale toeslag van het Groeipakket.
 • Het kind woont officieel in Leuven.

Hoe krijg je een geboortetoelage?

 1. Je krijgt in de loop van 2023 een brief van het Groeipakket (Vlaamse overheid) waar instaat dat je recht hebt op de geboortetoelage van stad Leuven.
 2. De uitbetaling gebeurt automatisch. Je hoeft geen aanvraag te doen.
 3. Je krijgt het bedrag automatisch, je hoeft de toelage niet aan te vragen.
  De uitbetaling gebeurt 2 keer per jaar:
  • Krijg je in de eerste helft van het jaar een brief? Dan krijg je het bedrag op de datum van de brief.
  • In de tweede helft van het jaar maken we opnieuw een lijst van wie recht heeft op de toelage. De nieuwe namen op die lijst krijgen dan het bedrag en een bijhorende brief.

Bedrag 2023 (toelagejaar 2022)

€ 227,40.

Reglement

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

In het protocol lees je meer over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.