Hoe worden de vrije plaatsen in het secundair onderwijs verdeeld?

Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel

Welke kinderen krijgen voorrang?

  1. (Half)broers en (half)zussen van leerlingen die ingeschreven zijn in de secundaire school, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres
  2. Kinderen die op hetzelfde adres wonen als leerlingen die ingeschreven zijn in de secundaire school (bv. stiefbroers en -zussen)
  3. Kinderen van personeel van de secundaire school
Eerst aanmelden
Ook deze kinderen moet je eerst aanmelden. Je kan ze niet vooraf inschrijven. Als je aanmeldt, krijg je automatisch voorrang voor de school van de broer, zus of ouder (personeelslid).
Wil je een andere school dan de school waarvoor je voorrang hebt? Duid dan die school als eerste keuze aan. Als je voor die school een plaats krijgt, vervalt je voorrang in de andere school.

Verdeling op basis van voorkeur en toeval

  1. De computer kijkt eerst naar de eerste schoolvoorkeur van alle leerlingen. Hij rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen toe. Zo proberen we zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven.
  2. Voor alle leerlingen die geen plaats hebben op basis van hun eerste voorkeur, kijkt de computer naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw worden de leerlingen in een willekeurige volgorde gerangschikt. Zo verwerken we alle aanmeldingen per schoolvoorkeur.

De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

Vragen en klachten

Vragen

Je kan terecht bij de dienst onderwijs:

Dienst onderwijs

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bemiddeling

Kan je kind in Leuven niet terecht in een studierichting en onderwijsnet naar keuze? Of denk je dat je kind onterecht geweigerd werd? Dan kan je bemiddeling aanvragen bij het lokaal overlegplatform (LOP).

Hoe aanvragen?
Bel binnen de 10 dagen nadat je de mail kreeg met het 'bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving' naar 0491 62 93 46.

Klachten

Als je denkt dat je kind onterecht geweigerd is, kan je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.

Hoe indienen?
Bij de Commissie inzake leerlingenrechten . Doe dat binnen de 30 dagen na de vaststelling van de feiten of binnen de 30 dagen na de bemiddeling van het LOP.

De commissie laat je binnen de 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.