Hoe worden de vrije plaatsen in het secundair onderwijs verdeeld?

Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel

Welke kinderen krijgen voorrang?

  1. (Half)broers en (half)zussen van leerlingen die ingeschreven zijn in de secundaire school, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres
  2. Kinderen die op hetzelfde adres wonen als leerlingen die ingeschreven zijn in de secundaire school (bv. stiefbroers en -zussen)
  3. Kinderen van personeel van de secundaire school
Eerst aanmelden


Ook deze kinderen moet je eerst aanmelden. Je kan ze niet vooraf inschrijven. Als je aanmeldt, krijg je automatisch voorrang voor de school van de broer, zus of ouder (personeelslid).

Wil je een andere school dan de school waarvoor je voorrang hebt? Duid dan die school als eerste keuze aan. Als je voor die school een plaats krijgt, vervalt je voorrang in de andere school.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen

Wanneer ben je een indicatorleerling?

Jouw kind is een indicatorleerling als het aan minstens 1 van deze voorwaarden voldoet:

  • Jouw gezin had in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 recht op een schooltoeslag. Je kan dat bewijzen bij inschrijving.
  • De moeder van het kind heeft geen diploma van het secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs (bso).

Hoeveel plaatsen reserveren we voor indicatorleerlingen?

Het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP Leuven SO) legt voor alle scholen op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveren voor indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen.

  • Voor 1A worden er 20% van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en 80% voor niet-indicatorleerlingen.
  • Voor 1B worden 50% van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en 50% voor niet-indicatorleerlingen.

Waarom reserveren we die plaatsen?

De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Verdeling op basis van voorkeur en toeval

  1. De computer kijkt eerst naar de eerste schoolvoorkeur van alle leerlingen. Hij rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen toe. Zo proberen we zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven.
  2. Voor alle leerlingen die geen plaats hebben op basis van hun eerste voorkeur, kijkt de computer naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw worden de leerlingen in een willekeurige volgorde gerangschikt. Zo verwerken we alle aanmeldingen per schoolvoorkeur.

De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

Vragen en klachten

Vragen

Je kan terecht bij de dienst onderwijs:

Dienst onderwijs

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bemiddeling

Kan je kind in Leuven niet terecht in een studierichting en onderwijsnet naar keuze? Of denk je dat je kind onterecht geweigerd werd? Dan kan je bemiddeling aanvragen bij het lokaal overlegplatform (LOP).

Hoe aanvragen?
Bel binnen de 10 dagen nadat je de mail kreeg met het 'bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving' naar 0491 62 93 46.

Klachten

Als je denkt dat je kind onterecht geweigerd is, kan je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.

Hoe indienen?
Bij de Commissie inzake leerlingenrechten. Doe dat binnen de 30 dagen na de vaststelling van de feiten of binnen de 30 dagen na de bemiddeling van het LOP.

De commissie laat je binnen de 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.