KinderKuren

Met KinderKuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om voor en na schooltijd opvang te organiseren. Voor die opvang krijg je een aparte rekening van de stad.

KinderKuren organiseert tijdens de opvang ook leuke en leerrijke activiteiten in samenwerking met Leuvense organisaties en vrijwilligers.

Voor wie?

Alle leerlingen van de deelnemende basisscholen in Leuven.

Waar?

In de school waar je kind is ingeschreven.

Wanneer?

 • Het hele schooljaar op schooldagen, voor en na school. Contacteer de school of KinderKuren voor de uren.
 • Op zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen opvang.
In sommige scholen is er op lesvrije dagen wel opvang. Informeer bij de school of bij KinderKuren.

Prijs

De prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang is hetzelfde.

Standaardtarief

€ 0,45 per begonnen kwartier opvang.

Domiciliëringskorting

 • Als je per domiciliëring betaalt, krijg je 1 keer een korting van 20% bij de eerste betaling per domiciliëring.
 • Vul het formulier 'Aanvraagformulier domiciliëringsmandaat SEPA' in.

Verminderd tarief

Er zijn 2 soorten. Je kan de 2 kortingen niet combineren.

1. Sociaal tarief

 • Je voldoet minstens aan 1 van deze voorwaarden:
  • Je hebt een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 19.892,01, te verhogen met € 3.682,55 per gezinslid.
  • Je hebt recht op een RVV-statuut (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming).
  • Je bent minstens 3 maanden werkloos.
  • Je ontvangt een leefloon.
  • Je bent pleegouder.
 • Korting: 80%, je betaalt € 0,09 per begonnen 15 minuten in plaats van € 0,45.
 • Welke documenten heb je nodig bij je aanvraag?
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Klevertje van de mutualiteit (alleen bij de eerste aanvraag)
  • Een van deze documenten die bewijzen dat je recht hebt op een sociaal tarief (kopie of foto):
   • Meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.
   • Bewijs van RVV-statuut (verkrijgbaar bij je ziekenfonds).
   • Attest van werkloosheid
   • Attest van pleegzorg
   • Attest van leefloon
   • UiTPAS met kansentarief. Je kan het sociaal tarief zelf activeren in de ouderzone. Vul het nummer van je UiTPAS in bij ‘mijn gezin’.
Je moet het sociaal tarief elk kalenderjaar opnieuw aanvragen. Bij het attest van werkloosheid moet je de aanvraag elke 3 maanden vernieuwen.

2. Gezinskorting

 • Voorwaarde: Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zitten op hetzelfde moment in dezelfde school in de opvang.
 • Korting:
  • 2de kind: 20% korting
  • 3de kind: 30% korting
  • 4de, 5de … kind: 40% korting
 • Hoe aanvragen? Je krijgt de korting automatisch op basis van je inschrijving.

Hoe inschrijven?

Voor de opvang

 • De school schrijft jouw kind(eren) automatisch bij ons in. Daarvoor moet je niets doen.
 • Na de inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Daarin staan de aanmeldgegevens voor jouw persoonlijke ouderzone.
  • Controleer of alle gegevens in de ouderzone kloppen. Dat is belangrijk voor de correcte facturatie.
  • Vul de vragenlijst in over jouw kind(eren). Die info gebruiken onze opvangmedewerkers.
Heb je recht op een korting?
Bezorg ons de gevraagde documenten. We passen de korting toe vanaf je volgende rekening.

Gegevens liever op papier invullen?

Vraag een formulier aan via de school of via:

Kinderopvang - KinderKuren

Tiensevest 132
3000 Leuven

Voor de activiteiten

Inschrijven is verplicht. Dat doe je elk trimester via de ouderzone.

Je krijgt tijdens het schooljaar meer info via de school.

Welke activiteiten?

 • Kooklessen
 • Workshops
 • Wetenschap en technologie
 • Toneellessen
 • Computerlessen
 • Circus, sport en beweging
 • ...

De school maakt elk trimester de activiteiten bekend waarvoor je kan inschrijven.

Betaling

De facturatie gebeurt niet via de school. Je krijgt een rekening van de stad.
Vraag over je rekening? Contacteer ons:

Kinderopvang - KinderKuren

Tiensevest 132
3000 Leuven

In de ouderzone kan je de details van de opvang bekijken. Je vindt er de rekeningen, de dagen en uren van de opvang, fiscale attesten, medische gegevens en gezinsgegevens.

Fiscaal attest

Kosten voor kinderopvang kan je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belastingen. Daarvoor heb je een fiscaal attest nodig.

 • Je krijgt het fiscale attest elk voorjaar via de post en via de ouderzone.
 • Alleen betalingen van het vorige jaar staan op het attest.

Reglement

Downloads

Tiensevest 132
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.