Leuvens Entrepreneurs Fonds (LEF)

Heb je een innovatieve oplossing die de stad en zijn bewoners ten goede komt? Vraag een toelage aan.

Voor wie?

 • Start-ups, start-up minded bedrijven en kmo’s
 • Onderzoeks- of kennisinstellingen
 • Vzw's met een innovatieve oplossing voor een veranderde economische en maatschappelijke realiteit

Partnerschappen kunnen ook een project indienen. Dan vraagt een van de twee indieners de toelage aan.

Wat is een kmo?
Voor de stad is een kmo een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50.000.000 euro of een balanstotaal van maximaal 43.000.000 euro.

Welke steun?

Als de jury jouw aanvraag selecteert, krijg je:

 • Minstens € 8.000 en max. € 80.000
 • Max. 80% van de totale projectkosten (zonder btw)

Bij het budget toekennen, houden we rekening met:

 • Bijdrage en potentieel van doelstellingen
 • Bereik en schaalbaarheid
 • Verwachte impact
 • Hefboomeffect

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Werkingskosten (min. 55% van de toelage)
  Bv. grondstoffen, uren van personeel, communicatie- en promotieacties …
  Opgelet: Vastgoedkosten mogen enkel als ze volgen uit een nieuwe huurovereenkomst voor het project.
 • Investeringen (max. 45% van de toelage)
  Bv. aankoop voor machines, materiaal …

Voorwaarden

 • Het project is nieuw. Je levert iets op dat nog niet wordt ingezet in deze context of het project heeft nog ontwikkelwerk nodig voor je het kan inzetten.
 • De oplossing past in het beleid van de stad. Bij voorkeur bij Leuven als een internationale, aantrekkelijke stad om te ondernemen en investeren. Of ter versterking van innovatieclusters rond hightech, health of creatieve economie.
 • De totale projectkosten bedragen minstens 10.000 euro (exclusief btw).
 • Je hebt een vestiging in Leuven of je plant een vestiging en activiteiten in Leuven tijdens het project.
 • Je realiseert het project binnen 15 maanden na ondertekening van de overeenkomst.
 • Je brengt minstens 20% eigen middelen in het project. Die middelen mogen geen andere overheidssteun zijn.
 • Je geeft de stad alle informatie die nodig is om de toepassing van dit reglement te controleren.

Wanneer aanvragen?

De jury komt enkele keren per jaar samen om de aanvraagdossiers te beoordelen. Indienen kan:

 • Tot en met 15 mei
 • Tot en met 15 januari

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Jaarrekening (indien beschikbaar)
  Kopie van de jaarrekening die het laatst werd neergelegd en goedgekeurd (niet ouder dan 2 jaar).
 • Financieel verslag (indien beschikbaar)
  Kopie van het financieel verslag. Dit is een onderdeel van het verslag van de algemene vergadering waar de jaarrekening werd goedgekeurd.
 • Projectomschrijving
  Vul onderstaand sjabloon in. Beschrijf de aard van het probleem en de oplossing, de doelgroep en de ondersteuning die je nodig hebt van de stad Leuven. Geef het gewenste bedrag en toon de noodzaak hiervan aan. Geef ook een toelichting per toekenningscriteria.
Downloads
Projectomschrijving LEF(docx, 47.59 kB)
 • Projectbegroting
  Vul onderstaand sjabloon in. Geef een beschrijving van de kosten met oplijsting van de uitgaven en investeringen en raming van de eventuele inkomsten, gevraagde ondersteuning en andere aangevraagde ondersteuningen voor hetzelfde project.
Downloads
Projectbegroting LEF(xlsx, 73.94 kB)
 • Personeelskosten
  Enkel als je budget aanvraagt voor personeelskosten. Geef per persoon met personeelskosten de laatste loonfiche, geboortedatum, officieel adres en RSZ-nummer.

2. Doe je aanvraag

Vraag toelage aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je daarvan op de hoogte via mail binnen 15 werkdagen.
 2. Goedkeuring
  Na de deadline, behandelt de externe jury jouw dossier.
  Binnen 3 maanden leggen we het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Uitbetaling
  • Na goedkeuring en ondertekening betalen we 75% van de toelage uit als voorschot.
  • Binnen de 18 maanden bezorg je ons de bewijsstukken. Na goedkeuring van deze stukken, betalen we de resterende 25% uit.

Reglement

Downloads
Reglement LEF(pdf, 1.19 MB)

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 23 70

Mail ons

economie@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.