Lokaal woonoverleg

Het lokaal woonoverleg is het wettelijk verplicht overleg tussen een aantal lokale woon- en welzijnspartners, onder de verantwoordelijkheid van de stad.

Hoe is het lokaal woonoverleg samengesteld?

 • Diensten stad Leuven
 • AGSL
 • OCMW Leuven
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant
 • Huurdersbond Vlaams-Brabant
 • Agentschap Wonen-Vlaanderen
 • Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal
 • Sociale huisvestingsmaatschappij SWaL
 • Sociaal verhuurkantoor SPIT
 • Buurtwerkingen
 • Wijkgezondsheidscentra

Wat doet het lokaal woonoverleg?

Het lokaal woonoverleg gaat over de voorbereiding en de uitvoering van het lokaal woonbeleid.

Op de agenda:

 • Verplicht:
  • Sociale woonprojecten
  • Lokale toewijzingsreglementen
  • Lokale sociale woonbehoeften en wachtlijsten
  • Behoeftebepaling 'SVK Pro', de samenwerkingsprocedure tussen private ontwikkelaars en sociale verhuurkantoren
  • Gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen
  • Subsidies voor woonwagenterreinen
  • Kerncijfers woningmarkt, woningkwaliteitsbewaking en woonpremies
 • Bijkomende punten van het lokaal woonoverleg zelf.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.