Meldingen en klachten

Is er iets kapot in je buurt of heb je ergens last van? Meld het meteen.

Wat kan je melden bij de stad?

  • Kapot wegdek, losliggende stoeptegel of vernielingen
  • Verkeerslichten die niet werken
  • Sluikstort, zwerfvuil, glas, huisvuil niet opgehaald, volle container of vuilbak ...
  • Kapot verkeersbord of -paaltje
  • Verstopte riool
  • Overlast: licht-, geur- en lawaaihinder, dieren ...
  • Bedenking over het beleid
  • Probleem met de dienstverlening: onvriendelijk behandeld, onduidelijke informatie, geen antwoord gekregen, te lange wachttijden ...
  • Dieren: overlast, mishandeling, verwaarlozing, dode, gewonde of verdwaalde dieren

Meld iets aan de stad

Welke zaken meld je beter elders?

Wat gebeurt er met mijn melding?

Ernstige problemen lossen we snel op.
Minder dringende zaken plannen we in.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.