Missiehuis Scheutsite: Patersgebouw

AG Stadsontwikkeling Leuven zoekt in opdracht van de stad een erfpachter voor het Missiehuis op de Scheutsite. We zoeken een geschikte erfpachter die innovatief onderwijs aanbiedt en daarnaast het gebouw maximaal ter beschikking stelt voor socio-culturele verenigingen.

Waar ligt het Missiehuis?

Het Missiehuis van de Scheutsite ligt aan de Zavelstraat 78 in Kessel-Lo, boven op een uitloper van 3 getuigenheuvels: Lobergen, Predikherenberg en Trolieberg.
Bekijk locatie in Google Maps

Het goed dat de stad in erfpacht geeft, bestaat uit het Missiehuis en de nabije omgeving die vandaag is ingericht als speelplaats en een fietsenstalling.

  Geschiedenis en huidige situatie

  Het gebouw werd in 1954 gebouwd door de Paters van Scheut en ingericht als studiehuis. Later diende het gebouw ook nog als bezinningshuis en tenslotte als rusthuis voor de orde. Uiteindelijk kocht stad Leuven in 2019 de Scheutsite aan.

  Het Missiehuis wordt tot op heden gebruikt als:

  • Scholen KieM en De Met
  • Werkplekken, ateliers, stockageruimtes en gemeenschappelijke lokalen voor socio-culturele verenigingen
  • Enkele woningen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen
  • Zalen die je kan huren voor een vergadering, feest, workshop ...

  Erfpachter gezocht: Open oproep

  Stad Leuven geeft het Missiehuis op de Scheutsite in erfpacht aan een kandidaat die:

  • Een erkende onderwijsinstelling uit het leerplichtonderwijs is.
  • Het goed zal renoveren.
  • Aandacht heeft voor de natuurwaardes op de site, het mobiliteitsvraagstuk en buurtparticipatie.
  • Het goed een bestemming geeft als innovatief onderwijs en gebruik door socio-culturele organisaties.

  Voorwaarden

  Opdracht

  • De erfpachter mag de bestemming niet wijzigen.
  • De erfpachtvergoeding bedraagt jaarlijks minstens 55.000 euro.
  • De termijn van de erfpacht bedraagt 50 jaar en gaat ten laatste in op 1 mei 2024.

  Kandidaten

  Rekening houdend met de bestemming komen enkel erkende onderwijsinstellingen uit het leerplichtonderwijs in aanmerking om zich kandidaat te stellen. Meerdere kandidaten kunnen zich groeperen en samen hun kandidatuur invullen. In dat geval moeten de kandidaten een samenwerkingsovereenkomst toevoegen aan hun projectvoorstel.

  Het is belangrijk dat kandidaten de nodige expertise hebben door middel van referenties of dat ze zich laten bijstaan door experts. Bovendien moeten de kandidaten voldoende financiële draagkracht hebben.

  Projectvoorstel

  Kandidaat-erfpachters die een projectvoorstel wensen in te dienen, doen dit door middel van het sjabloon aangereikt door AG Stadsontwikkeling Leuven om een objectieve beoordeling mogelijk te maken.

   Het projectvoorstel moet enerzijds blijk geven van de visie van de kandidaat-erfpachter aangaande de verschillende beoordelingscriteria en anderzijds van een gezonde dosis realiteitszin en een doordacht plan van aanpak.

   De criteria waarop de adviesjury de kandidaat-erfpachter zal beoordelen, zijn:

   1. Innovatief onderwijs en gedeeld ruimtegebruik
   2. Relatie tot de buurt en omgeving, meer bepaald inzake participatie en mobiliteit
   3. Landschap en natuurbehoud
   4. Duurzame renovatie van het Goed
   5. Financieel plan

   Je kan bijlagen toevoegen aan het projectvoorstel met afbeeldingen, schema’s, architectuurplannen, figuren … om het projectvoorstel te duiden. De toegevoegde bijlagen moeten allen benoemd en genummerd worden in het voorziene overzicht in het sjabloon van kandidatuurstelling.

   Hoe verloopt de selectie?

   1. Indienen

   Je dient ten laatste op vrijdag 20 oktober 2023 om 12u30 het projectvoorstel op papier in:

   • Per post
    t.a.v. AG Stadsontwikkeling Leuven
    Professor Van Overstraetenplein 1
    3000 Leuven
   • In persoon tegen ontvangstbewijs aan de balie van het stadskantoor in Leuven (zelfde adres)

   Je bezorgt ook een digitale kopie van het projectvoorstel in pdf-formaat aan vastgoed@leuven.be

   2. Plaatsbezoek

   Er worden 2 plaatsbezoeken georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven per e-mail gericht aan peter.wallays@leuven.be met de vermelding van het aantal personen dat aanwezig zal zijn.

   • Bezoek 1: Woensdag 13 september 2023 vanaf 14 uur
   • Bezoek 2: Woensdag 11 oktober 2023 vanaf 14 uur

   Verdere procedure

   • Mogelijkheid tot mondelinge toelichtingen van projectvoorstel aan adviesgroep op 6 november 2023.
   • Verslag van de adviesgroep wordt voorgelegd aan het college en zij wijzen het goed toe aan 1 kandidaat-erfpachter.
   • Authentieke akte houdende de vestiging van het recht van erfpacht wordt ten laatste verleden in de loop van de maand april 2024.

   Bijlagen

   Bijkomende informatie

   Btw-nummer: BE 0870.310.526
   Professor Van Overstraetenplein 1
   3000 Leuven

   Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.