Nieuw mobiliteitsplan voor Spaanse Kroon

We werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de buurt Spaanse Kroon. Tot en met 16 mei 2021 kan je verbeterpunten melden en je kandidaat stellen voor een werkgroep.

Waarom een andere mobiliteitsaanpak?

Dat is nodig om:

 • Sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Parkeerdruk te verminderen
 • Veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Leven en wonen in deze buurt nog aangenamer te maken
 • Klimaatprobleem aan te pakken

Wat zijn de plannen?

Slimme ruimtelijke ordening 

 • We stimuleren dat bedrijven, winkels, scholen en sportinfrastructuur zich in of dicht bij woonwijken vestigen. Zo liggen ze voor inwoners op wandelafstand en hoeven ze de auto niet te gebruiken.
 • Nieuwe woonprojecten of bedrijven plannen we zoveel mogelijk op plaatsen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
 • Aan de rand van de stad komen parkings waar je kan overstappen op de bus of fiets. Dat zijn vervoersmiddelen die minder plaats innemen en daarom geschikter zijn voor verplaatsingen in het centrum.

Fietsen, openbaar vervoer en deelsystemen stimuleren

 • Met trage wegen voor voetgangers en fietsers kunnen we ons gezonder, comfortabeler en groener verplaatsen.
 • Aangenaam en efficiënt openbaar vervoer maakt de stad vlot bereikbaar.
 • Door deelmobiliteit hoeft niet iedereen een eigen auto en (bak-)fiets te kopen en parkeren. We installeren mobipunten: plekken waar je deelauto’s en deelfietsen vindt en kan overstappen op het openbaar vervoer.
 • Private auto’s en fietsen concentreren we steeds meer in parkings of op vaste plaatsen, zodat ze minder ruimte innemen op straten en pleinen.
 • We ondersteunen elektrische voertuigen met voldoende laadpalen.
 • We maken goederentransport duurzamer met een slimme stadsdistributie: 
  • Grote leveringen worden in een depot aan de rand van de stad overgeladen in kleine, milieuvriendelijkere voertuigen zoals elektrische bestelwagens en bakfietsen.
  • Er komen pakjesautomaten in de stad, zodat iedereen er een op wandelafstand heeft. Je kan je pakje daar ophalen als je niet thuis was voor de levering. Zo hoeft de koerier niet terug te keren.

Vlotte verplaatsingen voor iedereen

 • Voor mensen met een beperkter budget worden openbaar vervoer en deelmobiliteit goedkoper.
 • We houden rekening met mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen. Obstakels op de openbare weg proberen we zo veel mogelijk te bannen. Iedereen, ook een kind van 9, moet zich vlot, veilig en zelfstandig in Leuven kunnen verplaatsen.

Laat ons weten wat beter kan

 1. Bekijk wat we al weten
  We verzamelden via meldingen, online participatie en overleg met buurtcomités al heel wat suggesties om de mobiliteit in Spaanse Kroon te verbeteren. Die kan je bekijken op een overzichtskaart.
   
 2. Voeg extra verbeterpunten toe
  Vind je dat er nog een verbeterpunt ontbreekt? Dan kan je dat tot en met 16 mei 2021 toevoegen op de kaart.
  • Als je niet eerder deelnam aan een online bevraging van de stad op 'Leuven maak het mee', moet je eerst registreren.
  • Je kan meerdere verbeterpunten toevoegen op de kaart, maar beperk je tot 1 idee per verbeterpunt. 
  • Leg per verbeterpunt uit wat beter kan en waarom.
  • Jouw verbeterpunt is voor iedereen zichtbaar en anderen kunnen er op reageren.   

 Voeg verbeterpunten toe

Stel je kandidaat voor de werkgroep

We stellen een werkgroep samen van 20 buurtbewoners. Die werkgroep werkt nauw samen met het ontwerpteam.

  Wat verwachten we van jou? 

  • Tussen mei en december 2021 organiseren we 3 overlegmomenten met het ontwerpteam om aanbevelingen op te stellen. Je neemt aan elk overlegmoment deel. Het eerste overlegmoment vindt plaats op dinsdagavond 22 juni 2021. 
  • Je hebt geen ervaring nodig. We horen graag jouw inbreng en ervaring als buurtbewoner.
  • Door de coronamaatregelen vergaderen we voorlopig digitaal. Heb je geen computer of internetverbinding? Geef ons een seintje. We zoeken samen naar een oplossing. Ervaring met een computer of met videobellen is niet nodig, we helpen je daarbij.

  Hoe stel je je kandidaat?

  Je kan je online kandidaat stellen tot en met 16 mei 2021.

  Stel je kandidaat

  Liever niet online?
  Bel of mail ons.

  Hoe kiezen we de leden? 

  • We verwerken alle inzendingen en stellen de werkgroep samen. Bij meer dan 20 kandidaturen loten we de kandidaten volgens leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
  • In de week van 15 mei 2021 krijg je een brief en mail waarin staat of je geselecteerd bent.

  Timing

  • 15 tot 31 mei 2021
   Het ontwerpteam verwerkt de verbeterpunten.
  • Eind mei tot september 2021
   Het ontwerpteam werkt scenario’s voor de mobiliteit uit, in overleg met de werkgroep.
  • Oktober 2021
   We stellen het voorkeurscenario voor de mobiliteit  voor aan de inwoners van Spaanse Kroon. De inwoners kunnen daarover feedback geven.
  • November tot december 2021
   We werken het mobiliteitsplan voor Spaanse Kroon af.
  • Begin 2022
   We leggen het mobiliteitsplan voor Spaanse Kroon voor aan de gemeenteraad.
  • Na goedkeuring
   Nadat het mobiliteitsplan is goedgekeurd, kunnen we concrete maatregelen uitvoeren. 

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.