Mobiliteitsvisie voor Spaanse Kroon

Uit de analyse blijkt dat de ingevoerde circulatiemaatregelen voor de Spaanse Kroon goed werken. Daarom plannen we geen bijkomende circulatiemaatregelen. We zetten vooral in op de uitbreiding van het netwerk voor fietsers en voetgangers en het aanbod van deelauto's en deel(bak)fietsen. 

Welke maatregelen namen we al?

De afgelopen jaren gebeurden in de Spaanse Kroon al heel wat ingrepen. Die maakten de straten aangenamer en veiliger en garandeerden de bereikbaarheid van de bewoners:

 • Autoknips op Oudebaan en Hoegaardsestraat
  Zo weren we het sluipverkeer. Bewoners krijgen een toegangsvergunning.
 • Heraanleg Oudebaan
  Gedeeltelijke heraanleg en aanleg fietssuggestiestroken.
 • Fietstunnel
  Onder de Tiensesteenweg voor comfortabelere en veiligere fietsbereikbaarheid van de wijk.
 • Hoegaardsestraat als fietsstraat
  Heraanleg als onderdeel van de fietssnelweg richting Tienen.
 • Uitbreiding zone 30
  Naar alle straten zonder afgescheiden fietspaden.

Welke maatregelen lopen nu?

 • Ontharden en vergroenen
  De stad kreeg een Europese subsidie voor de Spaanse Kroon. Daarmee ontharden en vergroenen we straten, stoepen, opritten en tuinen.
 • Albert Stainierstraat
  We ontharden en vergroenen de voetgangers- en fietsersdoorsteek naar de Tiensesteenweg. De werken starten in het najaar 2022.
 • Heraanleg Philipslaan
  We leggen de Philipslaan volledig opnieuw aan vanaf de Tiensesteenweg tot de Hoegaardsestraat, met meer groen.
 • Oversteekbaarheid Tiensesteenweg
  De Vlaamse overheid onderzoekt veiligere oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers aan het Michottepark en de Albert Stainierstraat.

Welke maatregelen zijn nog gepland?

De belangrijkste doelstelling van de mobiliteitsplannen is sluipverkeer weren. In de Spaanse Kroon is er geen zwaar sluipverkeer meer door de ingrepen van de voorbije jaren. De vergroening van de wijk is al volop ingezet door de lopende acties. Daarom richten we ons in de Spaanse Kroon niet op een volledig mobiliteitsplan, maar op enkele specifieke maatregelen:

 • Wandelen en fietsen veiliger en comfortabeler maken.
 • Het gebruik van openbaar vervoer en deelmobiliteit aanmoedigen.
 • Plekken verbeteren die bewoners onveilig vinden.
 • Verder vergroenen van de straten.
 • Lokale aandachtspunten van sluipverkeer aanpakken.

Voor voetgangers

 • Bredere stoepen en woonerven
  • Bij de heraanleg van een straat worden de stoepen voldoende breed (minstens 1,5 meter waar de ruimte het toelaat).
  • In rustige straten is ook een inrichting als woonerf mogelijk.
 • Ontbrekende voetgangersverbindingen
  We brengen de ontbrekende verbindingen in kaart en bekijken of we die kunnen wegwerken bij nieuwe ontwikkelingen.

Voor fietsers

We stelden een wensbeeld op voor een toekomstig fietsnetwerk. Dat wensbeeld werken we op korte en lange termijn concreet uit.

 • Voorrang voor fietsers
  Op korte termijn passen we de voorrangsregeling aan op de hoofdroutes voor fietsers. Zo kunnen zij vlot doorrijden als ze een andere weg kruisen.
 • Fietssnelweg richting Tienen
  • De aanleg van het vervolg van de fietssnelweg F24 richting Tienen is in Bierbeek gestart in april 2022. Daarna gebeurt de aansluiting op het gedeelte van de fietssnelweg in Leuven en in Boutersem. Tegen begin 2023 is er een fietsvriendelijk alternatief voor de drukke Tiensesteenweg.
  • Op langere termijn onderzoeken we of de fietssnelweg F24 op grondgebied Leuven langer langs het spoor kan lopen in plaats van door de Brugstraat.
Downloads

Openbaar vervoer

 • Bussen
  • De huidige busroute en de huidige frequentie blijven behouden om de ontsluiting van de hele wijk met het openbaar vervoer te garanderen.
  • De stad blijft aandringen bij De Lijn om snel meer elektrische of hybride bussen in te zetten die milieuvriendelijker en stiller rijden.
 • Treinstation Haasrode
  De stad blijft bij NMBS aandringen voor een treinstation aan het Researchpark in Haasrode.

Deelauto's

We onderzoeken of er meer deelauto's kunnen komen op de huidige standplaatsen en of er nieuwe locaties kunnen bijkomen. Dat is zeker interessant in straten met een hoge parkeerdruk.

Voor auto’s

 • Sluipverkeer weren
  • De meeste straten in de Spaanse Kroon en omgeving zijn woonstraten, waar we sluipverkeer weren.
  • Alleen het stukje van de Philipslaan tussen de Tiensesteenweg en de Oudebaan en de Vlinderlaan zijn 'wijkonsluitingswegen'. Die dienen om het verkeer uit de wijk naar de steenweg te leiden.
 • Sluipverkeer meten
  De stad monitort de plekken waar sluipverkeer kan ontstaan of toenemen (bv. op de Oudebaan tussen de Vlinderlaan en de Molstraat). Als dat nodig is, grijpen we in.

Volledige mobiliteitsplan