Natuur- en biodiversiteitsraad

De adviesraad geeft de stadsdiensten en het college advies over natuur- en biodiversiteit.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

Stemgerechtigde leden

  • Maximaal 25 leden.
  • De kandidaten worden voorgedragen door een lokale organisatie.

Leden met raadgevende stem

  • Deze leden moeten niet voorgedragen worden door een vereniging bv. ambtenaren, bevoegde schepen of deskundigen.

Wat doet de adviesraad?

De raad komt 4 tot 6 keer per jaar samen om:

  • Samen met de stad beleidsvoorstellen, initiatieven of projectidee├źn uit te werken die de biodiversiteit kunnen versterken.
  • Advies te geven aan het stadsbestuur over klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit.
  • Acties te ondernemen voor een klimaatrobuust en biodivers Leuven.
  • Af te stemmen met andere initiatieven bv. vzw Leuven 2030.