Subsidie voor opruimacties

Leuvense verenigingen die zwerfvuil opruimen, kunnen een subsidie krijgen van € 250 of meer.

Je kan zelf een opruimactie organiseren op een datum naar keuze of meedoen met het jaarlijkse opruimweekend in maart. 

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • Leuvense verenigingen (vzw’s en feitelijke verenigingen, zoals buurtwerkingen, sport-, socio-culturele, jeugd- en natuurverenigingen) die aan minstens 2 van de 4 onderstaande criteria voldoen:
  • Uit het werkingsverslag blijkt dat de vereniging activiteiten in Leuven organiseert.
  • Minstens de helft van de leden woont in Leuven.
  • Minstens de helft van de bestuursleden woont in Leuven.
  • De vereniging heeft een vestigingsadres in Leuven.
 • Leuvense basis- of secundaire scholen

Voor welke acties?

 • De Leuvense vereniging neemt deel aan het jaarlijkse opruimweekend van de stad in maart
  • met minstens 10 deelnemers
  • voor minstens 50 gepresteerde uren
 • Of de Leuvense vereniging organiseert een eenmalige opruimactie
  • met minstens 10 deelnemers
  • voor minstens 50 gepresteerde uren
 • Je kan de toelage maar 1 keer per jaar aanvragen.

Bedrag

Deelname aan opruimweekend van de stad

 • € 250 voor minder dan 100 gepresteerde uren
 • € 450 voor 100 tot 200 gepresteerde uren
 • € 650 voor meer dan 200 gepresteerde uren

Eenmalige opruimactie

 • € 250

Materiaal

Elke deelnemende vereniging kan bij inschrijving materiaal aanvragen:

 • Grijpstokken
 • Handschoenen
 • Fluohesjes

Hoe aanvragen?

 1. Schrijf in voor een eenmalige opruimactie
  Doe dit minstens 14 dagen op voorhand.

  Schrijf in

 2. Bezorg ons de gegevens voor de uitbetaling (ten laatste 3 maanden na de opruimactie)
  Mail deze documenten naar de dienst stadsreiniging:
  • Aanvraagformulier
  • Deelnemerslijst waarop is aangegeven welke personen de opruimactie hebben uitgevoerd en voor welke tijdsduur

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We berekenen de subsidie op basis van het aantal gepresteerde uren.
 2. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ die je ondertekend terugbezorgt.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
 4. Je krijgt het bedrag op je rekening.

Reglement

Aarschotsesteenweg 68
3012 Wilsele

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.