Subsidie voor opruimacties

Leuvense verenigingen die zwerfvuil opruimen, kunnen een subsidie krijgen van € 250 of meer. Je kan zelf een opruimactie organiseren op een datum naar keuze.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • Leuvense verenigingen (vzw’s en feitelijke verenigingen, zoals buurtwerkingen, sport-, socio-culturele, jeugd- en natuurverenigingen) die aan minstens 2 van de 4 onderstaande criteria voldoen:
  • Uit het werkingsverslag blijkt dat de vereniging activiteiten in Leuven organiseert.
  • Minstens de helft van de leden woont in Leuven.
  • Minstens de helft van de bestuursleden woont in Leuven.
  • De vereniging heeft een vestigingsadres in Leuven.
 • Leuvense basis- of secundaire scholen

Voor welke acties?

 • Jouw vereniging neemt deel aan het jaarlijkse opruimweekend van de stad op 23 en 24 maart 2024.
  • Er nemen minstens 10 personen deel.
  • De vereniging ruimt minstens 50 uren op.
 • Jouw vereniging organiseert een eenmalige opruimactie op een zelfgekozen datum
  • Er nemen minstens 10 personen deel.
  • De vereniging ruimt minstens 50 uren op.

Opgelet: Je kan deze subsidie maar 1 keer per jaar aanvragen.

Bedrag

Deelname aan opruimweekend van de stad

 • € 250 voor minder dan 100 gepresteerde uren
 • € 450 voor 100 tot 200 gepresteerde uren
 • € 650 voor meer dan 200 gepresteerde uren

Eenmalige opruimactie

 • € 250

Materiaal

Elke deelnemende vereniging kan bij inschrijving materiaal aanvragen:

 • Grijpstokken
 • Handschoenen
 • Fluohesjes

Hoe aanvragen?

 1. Schrijf in voor een eenmalige opruimactie
  Doe dit minstens 14 dagen voor de opruimactie.
  Schrijf in voor opruimactie
 2. Bezorg ons de gegevens voor de uitbetaling
  Mail ten laatste 3 maanden na de opruimactie deze documenten naar stadsreiniging:
  • Aanvraagformulier
  • Deelnemerslijst waarop is aangegeven welke personen de opruimactie hebben uitgevoerd en voor welke tijdsduur

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We berekenen de subsidie op basis van het aantal gepresteerde uren.
 2. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ die je ondertekend terugbezorgt.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
 4. Je krijgt het bedrag op je rekening.

Reglement

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 40 10

Mail ons

stadsreiniging@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.