Premie voor infiltratievoorziening

Wat is een infiltratievoorziening?

Een infiltratiesysteem zorgt ervoor dat:

 • Regenwater traag in de grond sijpelt.
 • Niet meteen in de riool terechtkomt.

Zo helpt het tegen:

 • Verdroging van de grond
 • Overstroming

Voorwaarden

 • Facturen: maximaal 5 jaar oud
Een overzicht van alle voorwaarden vind je in het reglement.

Bedrag

€ 300 voor het infiltratiesysteem en € 5 per vierkante meter voor de vervanging van gesloten verhardingen (asfalt, beton ...) door:

 • Open verharding
 • Rechtstreekse infiltratie in de ondergrond

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten

  • Kopie van de facturen van de aannemer of kastickets van de materialen
  • Minstens 1 foto van de werken
  • Schets van de uitgevoerde werken
 2. Doe je aanvraag

Vraag premie aan

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. We controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
 2. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af binnen de 4 maanden.
 3. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.