Premie voor infiltratievoorziening

Wat is een infiltratievoorziening?

Een infiltratiesysteem zorgt dat:

 • Regenwater traag in de grond sijpelt
 • Niet meteen in de riool terechtkomt

Zo helpt het tegen:

 • Verdroging van de grond
 • Overstroming

Voorwaarden

Bovengrondse infiltratievoorziening

 • Bij een bovengrondse infiltratievoorziening wordt regenwater via een open goot of een buis net onder de grond naar een infiltratiekom of een wadi geleid.
 • Het buffervolume is minstens 35 liter per m² aangesloten afwaterende oppervlakte. Als je de overloop van een regenwaterput aansluit op de infiltratievoorziening mag dat 60 m² minder zijn.
 • Er is minstens 4 m² infiltratieoppervlakte per 100 m² aangesloten afwaterende oppervlakte.
 • De infiltratiekom of wadi is max. 50 cm diep.
 • De infiltratievoorziening blijft minstens 5 jaar ongewijzigd.


Ondergrondse infiltratievoorziening

 • Er zijn 2 soorten ondergrondse voorzieningen:
  • Infiltratieput
  • Horizontale infiltratiebuis met grind of kiezel en een geotextiel rond of een andere infiltratievoorziening waarnaar het hemelwater wordt gevoerd om te infiltreren
 • Het buffervolume is minstens 35 liter per m² aangesloten afwaterende oppervlakte. Als de overloop van een regenwaterput aangesloten wordt op een infiltratievoorziening, mag dat 60 m² minder zijn.
 • Er is minstens 4 m² infiltratieoppervlakte per 100 m² aangesloten afwaterende oppervlakte.
 • De infiltratievoorziening blijft minstens 5 jaar ongewijzigd.

Rechtstreekse infiltratie in de ondergrond door verharde oppervlakte te vervangen

 • Minstens 10 m² van de verharde oppervlakte wordt vervangen door:
  • Beplanting of natuurlijk gras
  • Waterdoorlatende verharding, zoals:
   • Grindgazon
   • Grastegels uit beton of ander mineraal materiaal waarbij minstens 25% van de tegels waterdoorlatend is en de openingen gevuld worden met teelaarde en ingezaaid worden
 • De ontharding blijft minstens 5 jaar ongewijzigd.
Breek je een verharde oppervlakte op en wil je daarna een deel opnieuw verharden? Volgens de algemene bouwverordening Leuven mag de nieuwe verharding in je voor- en zijtuin samen max. 50% van de totale oppervlakte innemen.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Een overzicht van alle voorwaarden vind je in het reglement.

Bedrag

 • Bovengrondse infiltratievoorziening: € 350
 • Ondergrondse infiltratievoorziening: € 300
 • Rechtstreekse infiltratie in de ondergrond (verharde oppervlakte vervangen): € 100 voor de eerste 10 m² + € 10 per extra m²

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten

  • Kopie van de facturen van de aannemer of kastickets van de materialen
  • Minstens 1 foto van de werken
  • Schets van de uitgevoerde werken
 2. Doe je aanvraag

  Door een technisch probleem kan je deze premie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 februari 2023 is dat opnieuw mogelijk.

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. We controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
 2. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af binnen de 4 maanden.
 3. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.