Redingensite

Samen met KU Leuven ontwikkelen we de Redingensite in het centrum. 

Dijlepark © Erard Swannet

Waar ligt de Redingensite?

De Redingensite is het gebied waar onder meer het Dijlepark, het Koninklijk Atheneum Redinghof en de vroegere Geologiesite (in de Redingenstraat) liggen.

Bekijk gebied op Google Maps

Wat zijn de plannen?

 • KU Leuven bouwt een nieuwe campus voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
 • We onderzoeken:
  • Hoe er meer groen in de buurt kan komen, bijvoorbeeld door het Dijlepark te vergroten.
  • Hoe we de wijk duurzamer kunnen maken.
  • Hoe we het erfgoed beter tot zijn recht kunnen laten komen.

 1. Uitbreidingsmogelijkheid Campus Redingenhof met een nieuwe sporthal.
 2. Op de vroegere geologiesite komt een nieuwe stadscampus voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
 3. Doorsteken voor voetgangers en fietsers laten de campus aansluiten bij de omgeving.
 4. We onderzoeken de erfgoedwaarde van de historische gebouwen.
 5. De oevers van de Dijle kunnen een aangename verblijfsplek worden.
 6. Een groene verbinding langs de Dijle voor voetgangers en fietsers verbindt het Sportkot, Groot Begijnhof, Refugehof en toekomstige Hertogensite.
 7. We kunnen het Dijlepark vergroten als we de parking afbouwen.

Proces en participatie

Masterplan

 • De stad en KU Leuven laten samen een masterplan opmaken. Dat masterplan beschrijft hoe het gebied zal evolueren en vormt de basis voor toekomstige, concrete projecten.
 • We betrekken de buurtbewoners bij de opmaak van het masterplan.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

We maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Redingensite. Het RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, en welke functies er een plaats krijgen.

Wanneer en hoe betrekken we de buurt?

 • Juni 2020: Bewoners gaven hun idee over het leven in de buurt.
 • September 2020 en oktober 2022: Een klankbordgroep met buurtbewoners komt samen met de ontwerpers om feedback te geven op het ontwerp van het masterplan.
 • Woensdag 11 mei 2022: Infomarkt over het RUP en het masterplan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.