Ruelenspark

We maakten een masterplan op om de ruime omgeving van het Ruelenspark een nieuwe toekomst te geven. Er komt meer plaats voor groen en water, woningen en wandel- en fietspaden.

Wat is een masterplan?

Een masterplan beschrijft hoe een gebied zal evolueren. Het bepaalt onder meer waar en hoe je kan bouwen, waar er groen komt, hoe de Molenbeek zichtbaarder wordt, waar er verbindingen voor voetgangers en fietsers komen en hoe het gebied aansluit op de omgeving.

Over welk gebied gaat het?

Het gebied van het masterplan is 2,14 ha groot. Het omvat:

 • Het Ruelenspark (tussen de Naamsesteenweg, de Broekstraat en de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan)
 • De witte bungalows van de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL
 • De parking van de stad aan de Naamsesteenweg
 • De assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum van Zorg Leuven

Door het terrein loopt de Molenbeek.

Nummers op de kaart

 1. Naamsepoort
 2. Parking aan Naamsesteenweg
 3. Witte woningen SWaL
 4. Zorg Leuven
 5. Molenbeek
 6. Molenhof
 7. Don Bosco
 8. Stanislas De Rijcklaan
 9. Waterwingebied Cadol
 10. Abdij van Park
 11. Doorsteek naar Erasme Ruelensvest

  Wat zijn de plannen?

  Het masterplan beschrijft een aantal algemene uitgangspunten. Die vormen de basis voor toekomstige, concrete projecten.

  Nummers op de kaart

  1. Park

   • Er komt een groot centraal park.
  2. Water
   • De Molenbeek krijgt meer ruimte. Naast de huidige loop van de beek, komt een nieuwe bedding die door het park meandert.
   • De Molenbeek is zichtbaar in het park, met groene oevers waarvan een deel kan overstromen.
  3. Bestaande gebouwen
   • 4 witte bungalows blijven behouden als parkpaviljoentjes.
   • De andere bungalows van Zorg Leuven verdwijnen.
  4. Groen
   • Het park wordt natuurlijk ingericht. We behouden zoveel mogelijk bestaande bomen.
  5. Nieuwe gebouwen
   • De nieuwe gebouwen komen aan de randen van het park.
   • In het gebouw aan de Naamsesteenweg komt op de gelijkvloerse verdieping een lokaal dienstencentrum.
   • In het gebouw aan de Stanislas De Rijcklaan komt op de gelijkvloerse verdieping een kinderdagverblijf.
   • Er komen een 56-tal sociale huurwoningen in beide gebouwen.
  6. Autovrij park
   • Het park wordt autovrij. Er komen duidelijke routes voor voetgangers en fietsers.
  7. Parkeren aan de rand
   • Aan de randen van het park is er plaats om te parkeren, onder of naast de nieuwe gebouwen.

  Nieuwe gebouwen

  • Er komen 2 gebouwen:
   • 1 aan de kant van de Naamsesteenweg.
    • Hier komt op de gelijkvloerse verdieping een lokaal dienstencentrum.
   • 1 aan de kant van de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan.
    • Hier komt op de gelijkvloerse verdieping een kinderdagverblijf.
  • In beide gebouwen komen een 56-tal sociale huurwoningen.

  Gebouwhoogtes

  • Om het park vanuit de omgeving zichtbaar aan te duiden, komen er aan de randen 2 parktorens.
  • Aan de kant van de Naamsesteenweg wordt eerst de steenweg afgebouwd met een gebouw van 3 bouwlagen. Tegen het park komt een toren van 7 bouwlagen.
  • Aan de kant van de Stanislas De Rijcklaan komt een gebouw van 3 bouwlagen en een toren van 6 bouwlagen.

  Fietsen en wandelen

  • Er komt een centrale hoofdroute van 3 meter breed voor wandelaars en fietsers.
  • Daarnaast zijn er nog wandelpaden aan de randen van het park en door het park om rustig te kuieren. Die wandelpaden liggen lager en kunnen bij hevige regenval mee onder water staan.

  Een autovrij park

  • Het park is autovrij.
  • De beide gebouwen zijn wel bereikbaar voor:
   • Laden en lossen
   • Iemand op te halen of af te zetten
   • Parkeren voor bewoners en voor personen met een handicap
  • Er komt een ondergrondse parkeergarage aan de kant van de Naamsesteenweg voor de bewoners van de 2 gebouwen en voor personeel en bezoekers van het lokaal dienstencentrum.
  • De knip in de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan is een voorstel uit het masterplan om voldoende plaats te geven aan het water. Die knip wordt niet beslist in het masterplan: of er een knip kan komen, wordt later bestudeerd in een mobiliteitsstudie voor heel Heverlee.

   Timing

   • Mei 2022
    De gemeenteraad keurde het masterplan goed.
   • Daarna
    Verder onderzoek voor verplaatsing collector, aanstellen ontwerpers …
    Er is nog geen concrete timing gekend voor de realisatie.

   Stadskantoor
   Professor Van Overstraetenplein 1
   3000 Leuven

   Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.