Scheutsite: nieuwe invulling en restauratie

De stad kocht de Scheutsite in 2019. Het gaat om een park van ongeveer 20 voetbalvelden groot met 2 gebouwen: het Patersgebouw en het Zustersgebouw.

Waar ligt de Scheutsite?

In de Zavelstraat in Kessel-Lo, boven op de getuigenheuvel.

Bekijk in Google Maps

Over de site

Patersgebouw

In het Patersgebouw vind je:

 • Scholen KieM en De Met
 • Werkplekken, ateliers, stockageruimtes en gemeenschappelijke lokalen voor socio-culturele verenigingen
 • 9 doorgangswoningen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen en noodwoning van het OCMW

Zustersgebouw

In het Zustersgebouw vind je:

 • Opvanghuis Hejmo voor jongeren en hun begeleiders
 • Opvanghuis voor Oekra├»ense vluchtelingen
 • School De Met

Buitenruimte

We stellen de site open voor het publiek om te fietsen, wandelen of genieten van het groen.

Dit doen we voor de natuur:

 • We hebben naaldbomen vervangen door inheemse bomen.
 • Een omheining beschermt het historisch waardevolle grasland.
 • Een extensief maaibeheer verhoogt de biodiversiteit.
 • Samen met Natuurpunt beheren we het biotoop van de solitaire insecten, zoals bijen en vlinders en de zones met stinzenplanten (zoals bosanemoon en aronskelk).
 • Leerlingen van KieM en Oekra├»ense bewoners onderhouden samen een gemeenschappelijke moestuin.

Bereikbaarheid van de site

Je komt best te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Er is een verbindingsweg tussen Zavelstraat en Wimmershof voor wandelaars en fietsers.

De Scheutsite is een autoluwe site. Verkeer is enkel toegelaten om te laden en te lossen en voor vergunninghouders. Ben je toch met de wagen? Parkeer dan in de Zavelstraat. Lees meer over hoe je de site kan bereiken.

Toekomstplannen

Patersgebouw

Vanaf 1 mei 2024 geven we het gebouw in erfpacht. De MET vzw en KieM bieden er samen innovatief onderwijs aan.

Zustersgebouw

 • De stad blijft beheerder van het gebouw.
 • We willen de betonnen buitenruimte aan het gebouw, de parkeerruimte aan de ingang en de autolus aan de voorzijde, ontharden.

Buitenruimte

 • We plaatsen buurt- en natuurvriendelijke verlichting langs de verbindingsweg tussen Wimmershof en Zavelstraat.
 • We slopen de vervallen gebouwen.
 • We maken een natuurbeheerplan dat uitgaat van de bestaande natuurwaarden.
Wil je op de hoogte blijven van de plannen?

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.