Seniorenraad

Hoe is de seniorenraad samengesteld?

 • Senioren
 • Vertegenwoordigers van seniorenverenigingen
 • Deskundigen (met raadgevende stem):
  • Schepen van seniorenzaken
  • Schepenen van beleidsdomeinen die relevant zijn voor senioren
  • 1 medewerker van de dienst sociale zaken
  • 1 medewerker van het OCMW
  • Politie
  • Brandweer
  • Mandatarissen of medewerkers van de stad voor onderwerpen die senioren aanbelangen
  • Andere deskundigen (op uitnodiging)

Wat doet de seniorenraad?

 • Contact en overleg verbeteren tussen de seniorenverenigingen en het stadsbestuur.
 • Advies geven of voorstellen doen over het seniorenbeleid, op vraag of op eigen initiatief. We bezorgen de adviezen schriftelijk aan instanties die relevant zijn voor senioren.
 • Zelf acties ondernemen rond het seniorenbeleid en thema's waarmee senioren bezig zijn. 

Hoe lid worden?

Bekijk de vacature voor nieuwe leden.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.