Starterscontract voor ondernemers

Startende ondernemers die minder dan 2 jaar actief zijn, kunnen een toelage aanvragen.

Voor wie?

 • Starters (zoals beschreven in artikel 2 van het reglement) die hun maatschappelijke zetel of een vestiging hebben in Leuven.
 • Herstarters die na een onderbreking van minstens 1 jaar minder dan 2 jaar zelfstandige in hoofdberoep zijn.
Als je je activiteit of beroep uitoefent via de juridische vorm van een vennootschap (BV, NV …) moet minstens 50% van de aandelen eigendom van jou zijn.

Welke steun?

Je krijgt een subsidie van maximaal € 2.500 die je mag inzetten voor:

 • Advies
  Je krijgt professioneel advies en begeleiding van deskundigen bv. een erkend boekhouder, fiscalist, accountant, revisor, advocaat, marketing- en communicatie-expert.
 • Vormingscursussen
  Je kan opleidingen volgen gericht op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden of ondernemersattitudes. Ze worden georganiseerd door een erkende onderwijsinstelling of ander vormingscentrum.
 • Investeringen
  • Investeringen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep of activiteit.
  • Investeringen in een pand die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep of activiteit.

Voorwaarden

 • Je moet minstens 30% van de totale kosten zelf betalen. De resterende 70% kan je betalen met de subsidie.
 • Het onderdeel investeringen (maximaal 45% van de toegekende toelage) moet steeds samen met één of meer andere onderdelen (minimaal 55% van de toegekende toelage) aangevraagd worden.
 • De periode waarop de kosten betrekking kunnen hebben bedraagt 2 jaar en start bij het ondertekenen van het Starterscontract
 • Toelages van andere overheden of organisaties zoals Horeca Leuven, Liefst Leuven, Unizo, Voka, Provincie Vlaams Brabant, KMO-Portefeuille ... zijn cumuleerbaar met het toegekende Starterscontract en vallen dus onder de eigen bijdrage van 30%.

Verplichtingen

Als je het Starterscontract afsluit, verbindt je je ertoe aan alle onderstaande verplichtingen te voldoen:

 • Je oefent de zelfstandige (bedrijfs)activiteit minstens twee jaar ononderbroken uit op het grondgebied van Leuven.
 • Je doet minstens 1 keer per jaar beroep op advies van de dienst economie en handel, gedurende tenminste twee jaar vanaf de start van het Starterscontract.
 • Je geeft de stad alle informatie die nodig is om de toepassing van dit reglement te controleren.
 • Materiële wijzigingen aan de inhoud of de kostenstructuur na de ondertekening van het Starterscontract geef je onmiddellijk door aan het beoordelingscomité en moeten opnieuw goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer aanvragen?

Het beoordelingscomité komt 4 keer per jaar samen om de aanvraagdossiers te beoordelen. De deadlines voor indiening zijn:

 • 1 oktober 2022
 • 1 januari 2023
 • 1 april 2023
 • 1 juli 2023

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Bijlage 1: Kopie van je inschrijving in de KBO
 • Bijlage 2: Bewijs van inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in hoofdberoep
 • Voor bijlage 3-5 gebruik je verplicht deze templates:
Downloads

2. Doe je aanvraag

Vraag Starterscontract aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je daarvan op de hoogte via mail binnen de 15 werkdagen.
 2. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen binnen de 3 maanden.
 3. Uitbetaling
  • Na goedkeuring en ondertekening betalen we 75% van de toelage uit als voorschot.
  • Na 2 jaar vragen we de bewijsstukken op en na goedkeuring van deze stukken betalen we de resterende 25% uit.

Reglement

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.