Statutair of contractueel: wat is het verschil?

Sommige medewerkers gaan als contractueel aan de slag, andere werken als statutair voor de stad. De arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels hetzelfde. Er zijn wel een paar belangrijke verschillen op het vlak van aanwerving, loon, ziekteverlof en pensioen.

Aanwerving

 • Statutaire medewerker
  • Je wordt meestal aangeworven voor een vaste job.
  • Jouw aanwerving verloopt altijd via de gewone selectieprocedure.
  • Je wordt aangesteld bij de stad met een besluit van het college van burgemeester en schepenen. Je ondertekent geen arbeidsovereenkomst.
 • Contractuele medewerker
  • Je wordt aangeworven voor een vaste of tijdelijke job.
  • Jouw aanwerving verloopt via gewone selectieprocedure (voor vaste of tijdelijke job) of verkorte selectieprocedure (alleen voor tijdelijke job).
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst die je kan vergelijken met een contract in de priv├ęsector.

Loon

Contractuelen en statutairen starten met hetzelfde brutoloon, maar er zijn 2 verschillen.

 • Sociale zekerheidsbijdragen
  • Bij contractuelen wordt 13,07% van het brutoloon ingehouden. Daardoor is het nettoloon iets lager voor contractuelen.
  • Bij statutairen wordt 11,05% van het brutoloon ingehouden.
 • Tijdstip betaling
  • Statutairen worden vooraf betaald (in het begin van de maand).
  • Contractuelen krijgen hun loon aan het einde van de maand.

Ziekteverlof

 • Statutairen hebben recht op een aantal ziektekredietdagen. Die dagen kan je tijdens je ziekte opnemen waardoor je je volledige loon behoudt.
 • Contractuelen vallen na een aantal dagen gewaarborgd loon terug op een uitkering van het ziekenfonds.

Pensioen

Het wettelijk pensioen voor een statutaire medewerker is voordeliger dan dat voor een contractuele medewerker.

 • Bij contractuelen wordt het pensioen berekend op basis van het loon van de hele loopbaan, zoals in de priv├ęsector.
 • Bij statutairen tellen alleen de laatste 10 jaar van de loopbaan mee.

Meestal zijn de laatste jaren de best betaalde jaren. Daarom bieden we contractuele medewerkers een aanvullend pensioen aan met een groepsverzekering.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.