Stedelijke cultuurkoepel (cultuurraad)

Overkoepelend orgaan voor de 5 adviesraden cultuur dat advies geeft over het stedelijk cultuurbeleid.

Hoe is de cultuurraad samengesteld?

Ongeveer 300 erkende verenigingen zijn aangesloten bij de cultuurraad. Om de adviesraad werkbaar te maken, is de adviesraad opgedeeld in 5 sectorale deelraden en 1 cultuurkoepel.

Deelraden per sector

In de deelraden zetelen:

 • Culturele verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers en in Leuven actief zijn.
 • Professionele culturele organisaties en instellingen die in Leuven actief zijn.
 • Culturele deskundigen die in Leuven wonen.

Cultuurkoepel

In de cultuurkoepel zetelen:

 • Bestuursleden van de 5 deelraden
 • Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (eigen bestuur)

Wat doet de cultuurraad?

Deelraden

De sectorale deelraden:

 • Formuleren adviezen over hun sector (op eigen initiatief of op vraag vanuit de cultuurkoepel) en geven ze voor verder gevolg aan de cultuurkoepel.
 • Nemen initiatieven om de werking van hun sector te stimuleren en om die dichter bij de bevolking te brengen.

Cultuurkoepel

De cultuurkoepel:

 • Bespreekt informatie vanuit de deelraden.
 • Is het contactpunt tussen het college van burgemeester en schepenen en het cultureel werkveld.

Voorbeelden

 • Straatnamen toekennen
 • Evenementen, infosessies en opleidingen organiseren

Hoe lid worden?

Door je vereniging te laten erkennen.