Nieuwe straatnamen

Wat als een straat een nieuwe naam moet krijgen? De commissie Toponymie werkt een voorstel uit, maar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad nemen de uiteindelijke beslissing. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen Leuvenaars een bezwaar indienen. 

Een nieuwe straatnaam toekennen: hoe werkt het?

 1. Initiatief om een nieuwe straatnaam te zoeken
  Nieuwe straten hebben een naam nodig. Soms zijn er ook bestaande straatnamen die een nieuwe naam krijgen (bv. omdat er 2 dezelfde namen dicht bij elkaar voorkomen of omdat dezelfde straatnaam ook in een buurgemeente voorkomt). Het college van burgemeester en schepenen vraagt dan eerst advies aan de commissie Toponymie.
 2. Commissie Toponymie geeft advies
  De commissie bestaat uit medewerkers van de stad en andere deskundigen die expert zijn in verschillende domeinen. Ze baseren zich op naamkundige principes en een huishoudelijk reglement. Ze bezorgen een voorstel voor de straatnaam aan het college.
 3. College beslist over advies
  Het college bespreekt het voorstel en neemt een beslissing.
 4. Gemeenteraad keurt straatnaam principieel goed
  Als het college het voorstel van de commissie Toponymie goedkeurt, leggen we de nieuwe straatnaam voor aan de gemeenteraad. Die kan de straatnaam principieel goedkeuren.
 5. Openbaar onderzoek
  Na de principiële goedkeuring van de gemeenteraad, start een openbaar onderzoek van minstens 30 dagen. Dat is bedoeld om extra adviezen in te winnen (bv. bij de Cultuurraad of een stedelijke commissie) en om het straatnaamvoorstel bekend te maken bij de bewoners. Woon je in die nieuwe straat of heb je er eigendom? Dan krijg je een brief over het voorstel voor de nieuwe straatnaam. Als Leuvenaar vind je het voorstel ook in LVN en bij de officiële bekendmakingen. Als inwoner kan je in die periode bezwaar indienen.
 6. College beslist over volledige dossier
  Na het openbaar onderzoek bezorgen we het volledige dossier met eventuele bezwaren aan het college.
 7. Gemeenteraad beslist
  Als het college het dossier goedkeurt, zet het college het dossier op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan de nieuwe straatnaam definitief goedkeuren.
 8. Nieuwe straatnaam komt in het straatbeeld
  We passen de naam van de straat toe.

Kan je zelf een voorstel doen voor een straatnaam?

Dat kan.

Bij een naam voor een nieuwe straat gaan we na of de naam relevant is en historisch juist is. Als dat zo is, geven we je voorstel door aan het college en de gemeenteraad.

Wil je een voorstel doen om een straatnaam te veranderen? Hou er wel rekening mee dat een straatnaamswijziging vaak een grote impact heeft op de bewoners. We wegen altijd af of het een meerwaarde is om de naam te veranderen.

Stel een straatnaam voor

Wat gebeurt er met je voorstel?

We bespreken je voorstel met de commissie Toponymie. Daarna laten we je iets weten.

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.