Toegangsvergunning: hotelgasten

In het voetgangersgebied is verkeer alleen toegelaten voor laden en lossen tijdens de venstertijden. Hotelgasten krijgen onder bepaalde voorwaarden een vergunning om het gebied buiten die uren in te rijden.

Voorwaarde

Je verblijft in een hotel of ander toeristisch logie in het voetgangersgebied.

Wat mag je met de vergunning doen?

 • Doorrijden
  Je mag door het voetgangersgebied rijden.
   
 • Niet parkeren
  Met de vergunning mag je niet parkeren in de zone.

Wie kan de vergunning aanvragen?

Alleen de hotels of de toeristische logies kunnen de vergunning per mail aanvragen voor hun gasten.

Loket toegangsvergunning

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Geldigheid

 • Hotel of toeristisch logie met private parking 
  Geldig tijdens de volledige duur van het verblijf.
 • Hotel of toeristisch logie zonder private parking
  Alleen geldig op dag van aankomst en vertrek.

De vergunning kan beperkt worden tot een deel van de zone.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.