Toelage voor opvoeding van een kind met een beperking (toelagejaar 2021)

Wie een kind met een beperking opvoedt, kan daar onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een toelage voor krijgen bij de stad. 

Toelagejaar 2021 of 2022?
De informatie op deze webpagina gaat over toelagen voor 2021. Als je die nog niet aanvroeg in 2021, kan je dat doen tot eind juni 2022. De toelage wordt uitbetaald in 2022.


Voor toelagejaar 2022 zal de uitbetaling automatisch via het Groeipakket verlopen en gebeurt de uitbetaling in de loop van 2023.

Voorwaarden

Voor toelagejaar 2021:

  • Je kreeg het voorbije jaar ‘Groeipakket met zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte’
  • Het kind woonde in 2021 officieel in Leuven
  • Het kind was in 2021 nog geen 22 jaar.

Hoe aanvragen?

  1. Je krijgt een brief van het Groeipakket (Vlaamse overheid) omdat je voor jouw kind recht hebt op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  2. Bij die brief zit een aanvraagformulier. Vul op dat formulier je rekeningnummer in en onderteken het.
  3. Dien het formulier in bij de stad, op een van volgende manieren:

Wanneer aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier voor toelagejaar 2021 ten laatste op 30 juni 2022.

Bedrag 2022 (toelagejaar 2021)

€ 543,57 per jaar.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

  1. We onderzoeken of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
  2. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag. Medewerkers van de stad kunnen extra info opvragen.
  3. Je krijgt het bedrag van de stad binnen de 4 maanden na je aanvraag op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.