Uitbatingsvergunning nachtwinkel

Wil je een nachtwinkel openen of overnemen? Dan heb je een uitbatingsvergunning nodig. Die is 3 jaar geldig.

Voorwaarden

 • De nachtwinkel is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alleen ingeschreven onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen'.
 • De nachtwinkel oefent geen andere handelsactiviteit uit.
 • De nachtwinkel heeft een maximale netto-verkoopoppervlakte van 150 vierkante meter.
 • De nachtwinkel heeft een duidelijke en permanente vermelding 'nachtwinkel'.
 • Je hebt een vestigingsvergunning voor hetzelfde ondernemersnummer.
Naast een uitbatingsvergunning, heb je ook een vestigingsvergunning nodig. Open je een nieuwe nachtwinkel? Dan starten we meteen je aanvraag voor beide vergunningen. Je hoeft de uitbatingsvergunning niet apart aan te vragen.

Wanneer aanvragen?

Minstens 60 dagen voor de opening van de nachtwinkel.

Wie kan vergunning aanvragen?

De eigenaar of huurder van het pand.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de documenten

  • Kopie van je identiteitskaart
  • Attest van de btw-administratie waaruit blijkt dat je geen schulden hebt (maximaal 6 maanden oud)
  • Attest van de RSZ-administratie waaruit blijkt dat je geen schulden hebt (maximaal 6 maanden oud)
  • Attest van de administratie 'directe belastingen' waaruit blijkt dat je geen schulden hebt (maximaal 6 maanden oud)
  • Kopie van de vestigings- en uitbatingsvergunning van de vorige eigenaar, als het om een overname gaat
  • Kopie van de vestigingsvergunning, als je die al hebt en alleen nog een uitbatingsvergunning aanvraagt
 2. Vraag online je vergunning aan

  Vraag vergunning aan

Geldigheid

De vergunning vervalt:

 • Na 3 jaar, tenzij je een verlenging hebt aangevraagd. Dat kan ten vroegste 6 maanden voordat de vergunning is verlopen.
 • Als de uitbater verandert.
 • Als de nachtwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is.
 • Als de nachtwinkel failliet is.
 • Als de nachtwinkel gerechtelijk verzegeld is.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 • De stad onderzoekt:
  • je financiën: schulden aan de stad, fiscale en sociale schulden, attesten van btw, belastingen en RSZ.
  • je stedenbouwkundige vergunning.
  • je zedelijkheid om een zaak te mogen uitbaten waar (sterke) alcoholische drank wordt verkocht.
  • of je de wettelijke eisen van hygiëne naleeft in de zaak.
  • of je de juiste vergunningen als ondernemer hebt, bv. een beroepskaart.
 • Binnen de 3 maanden neemt de stad een beslissing. Die termijn kan 1 keer 3 maanden verlengd worden voor complexe dossiers.
 • Krijg je na 6 maanden geen beslissing? Dan is de vergunning geweigerd.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.