Vergund geachte toestand aanvragen

Werd je pand opgedeeld in meerdere woongelegenheden (kamers, studio's ...) voor de vergunningsplicht (voor 1 mei 2000)? Dan kan je bij de stad navragen of die opdeling er mag zijn zonder dat je een vergunning hebt. Daarvoor vraag je een 'vergund geachte toestand' aan.

Vraag 'vergund geachte toestand' aan

Voor welke panden?

De opdeling gebeurde onder al deze voorwaarden:

 • Voor 1 mei 2000
 • Zonder vergunning
 • Zonder werken uit te voeren
 • Zonder het gebruik of de functie van een ruimte te wijzigen
 • Volgens de stedenbouwkundige voorschriften die toen golden
Opgelet:
 • Kreeg je na 1 mei 2000 een vergunning voor het aantal woongelegenheden en werd die vergunning binnen de termijn uitgevoerd? Dan is een eerdere 'vergund geachte opdeling' niet meer geldig.
 • Bij een proces-verbaal over de opdeling geldt altijd het proces-verbaal.
 • Woongelegenheden die vergund geacht worden, kunnen later nog afgekeurd worden op basis van onvoldoende woonkwaliteit.

Wie kan aanvragen?

 • Eigenaar
 • Immokantoor
 • Notaris

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 1. We onderzoeken alle officiële documenten bij de stad, zoals:
  • Brandweerverslag
  • Conformiteitsattest
  • Proces-verbaal
  • Inschrijvingen in het bevolkingsregister
 2. Na 90 dagen krijg je een antwoord met de post. Dat kan later zijn als we extra opzoekingen moeten doen.

Wat als de huidige toestand niet overeenstemt met de 'vergund geachte toestand'?

 1. Verzamel andere officiële stukken die een bewijs zijn voor een 'vergund geachte opdeling'.
  Voorbeelden:
  • Geregistreerde huurcontracten
  • Niet-geregistreerde huurcontracten met betalingsbewijzen van de huur
  • Verklaring van de huisvestingsdienst van KU Leuven
 2. Bezorg die stukken aan de dienst data- en facilitair beheer.
 3. We onderzoeken de stukken en laten je de beslissing weten.

Prijs

Minstens € 63 per pand/perceel.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.