Vergunning uitbaten taxidienst

Wil je een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer uitbaten in Leuven? Dan heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP) nodig. De vergunning is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Uitbater

 • Je bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon met:
  • een eigen voertuig.
  • een voertuig ter beschikking door een contract van aankoop of afbetaling of door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Je krijgt 1 vergunning met vermelding van het aantal voertuigen.
 • Je spreekt Nederlands. Als je niveau A2 (niveau lager onderwijs) hebt, krijg je 2 jaar de tijd om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen.

Voertuigen

 • De constructie en uitrusting van de voertuigen zijn geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen (bestuurder inbegrepen).
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan de strengere milieunormen. Je krijgt zo de tijd om groenere taxi’s aan te kopen.
  Voor ceremonieel vervoer kan je een uitzondering vragen voor deze uitstootnormen.

Soort vervoer

Straattaxi

 • Je mag in heel Vlaanderen je taxidienst uitbaten. 
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is.
 • Je hoeft geen taxilicht en taximeter te gebruiken. Je regelt de afspraak en de betaling met een mobiele taxi-app of taximeter.
 • Je mag zelf je tarieven bepalen en die duidelijk aan de klant kenbaar maken.
 • Je mag niet binnen 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen, tenzij de rit besteld is.

Standplaatstaxi

Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je bovenop je vergunning nog een aparte machtiging voor standplaatstaxi's aan bij de stad.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant.
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden binnen de vervoerregio bepaald.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

 • Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten die hun vergunning voor 31 december 2019 kregen, geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning blijven van toepassing.
 • Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen onder de nieuwe voorwaarden. Je moet dan bijvoorbeeld een bewijs van Nederlandse taalkennis toevoegen.
De bestuurderspas is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle bestuurders van individueel bezoldigd personenvervoer, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

Bedrag

Vergunning

 • € 350
 • € 250 voor milieuvriendelijke voertuigen
Dit is het basisbedrag per vergund voertuig en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Machtiging standplaatstaxi

€ 100 per taxistandplaats

Dit is een jaarlijkse belasting van de stad geheven op de vergunde voertuigen als standplaatstaxi.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten en informatie

  • Kopie van je identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister van alle zaakvoerders of bestuurders van de exploitant (model 596.1-27), maximaal 3 maanden oud
  • Attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale lasten
  • Attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de fiscale lasten
  • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
  • Bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen
   Als je over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijg je 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.
  • Per voertuig:
   • Kopie van het verzekeringsbewijs
   • Kopie van de verzekeringspolis
   • Kopie van het bewijs van technische keuring
   • Kopie van het eenvormigheidsattest
   • Kopie van het kentekenbewijs
   • Minstens een van deze documenten
    • Originele documenten van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's) en vervoerbewijs van een testrit
    • Gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd
 2. Doe je aanvraag

  Doe je aanvraag online via de databank Centaurus 2020.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet.
 2. Je krijgt een goedkeuring of afkeuring binnen 45 dagen (tijdens vakantieperiodes binnen 60 dagen).
 3. Na goedkeuring krijg je een vergunning voor een periode van 5 jaar. Deze vergunning is hernieuwbaar.
 4. Met je vergunning kan je ook een machtiging voor een standplaatstaxi aanvragen.

Reglement

Meer info lees je samengevat in het politiereglement.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.