Vergunning voor leveranciers van laadpalen voor elektrische voertuigen

'Charge point operators' (CPO) met een vergunning van de stad kunnen in Leuven op het openbaar domein oplaadpalen plaatsen en beheren. De CPO behandelt de aanvragen van burgers voor oplaadpunten in hun buurt of van bedrijven voor hun personeel.

Voorwaarden

 • Je volgt het principe 'paal volgt wagen' voor laadpunten op straat. Daarvoor doorloop je bij elke aanvraag de 'ladder van het laden'. Die beslissingsboom vind je in het reglement.
 • Je stelt locaties voor publieke laadpunten voor op parkings voor lang parkeren.
 • De stad beslist uiteindelijk waar de laadpunten komen en past het verkeersreglement aan.
 • Je betaalt de kosten voor de oplaadinfrastructuur, inclusief de netaansluiting.
 • Je bent altijd bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en de stad. Je telefoonnummer staat op de laadinfrastructuur.
 • De oplaadpalen zijn altijd te gebruiken.
 • Je geeft gebruikers actuele info over de plaats en beschikbaarheid van de laadpalen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade aan de laadpalen.
 • Je informeert de stad over het gebruik van de laadpalen met:
  • een online platform met realtime informatie
  • een managementrapport per kwartaal
 • De oplaadinfrastructuur voldoet aan enkele technische minimumeisen. Die eisen vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

Contacteer ons:

Dienst mobiliteit

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 • Je ondertekent de vergunningsvoorwaarden.
 • Je aanvraag gaat naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Na goedkeuring publiceren we jouw gegevens op de website zodat bewoners je kunnen contacteren voor aanvragen.

Geldigheid

Onbeperkt, als je aan de voorwaarden blijft voldoen. De stad kan het beleid wel veranderen.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.