Verwaarloosde of mishandelde dieren melden

Merk je dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt bij mensen thuis, in een kwekerij, op pension, op straat …? Meld het ons.

Hoe melden?

Meld verwaarlozing of mishandeling

Liever niet online melden?
Bel of mail ons

Wat gebeurt er na je melding?

  1. De politie onderzoekt de situatie ter plaatse.
  2. De politie wijst de eigenaar op zijn verantwoordelijkheden en plichten en maakt concrete afspraken om op korte termijn het welzijn van het dier te verbeteren.
  3. Als de eigenaar die afspraken niet nakomt, stelt de politie een proces-verbaal op.
  4. Als de situatie nog niet verbetert, probeert de politie de eigenaar te overhalen om het dier af te staan. Daarvoor werken we samen met gespecialiseerde organisaties. Zij zoeken een nieuwe thuis voor het dier.

Bij zware verwaarlozing of mishandeling neemt de politie het dier in beslag, in samenwerking met de diereninspectie van het Vlaams Gewest. De politie controleert ook mensen die veroordeeld zijn en die geen dieren meer mogen houden.