Mijn VerbouwLening

Je kan tot € 60.000 lenen voor je verbouwwerken via 'Mijn Verbouwlening’ van de Vlaamse Overheid. Je kan de lening afsluiten via het Klimaathuis van stad Leuven.

Door de grote vraag naar Mijn VerbouwLening moet je rekening houden met een wachttijd van 4 maanden voor de behandeling van jouw dossier.

Voor wie?

Particuliere eigenaar-bewoners

Je valt binnen de laagste of middelste inkomensgroep van de ‘Mijn VerbouwPremie’.

Deze inkomenscategorieën vind je op de website van Vlaanderen.

Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor (SVK)
  Je verhuurt de woning na de renovatie voor minstens 9 jaar via een SVK.
 • Particuliere verhuur
  Je verhuurt de woning na de renovatie aan een maximale huurprijs. Lees meer op de website van de Vlaamse Overheid.

Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bv. vzw’s)

Voor gebouwen waarop je een zakelijk recht hebt en voor eigen gebruik aanwendt.

Kocht je vanaf 2023 een woning of appartement met een slecht energielabel? Dan kan je de Mijn Verbouwlening niet aanvragen. Je kan wel beroep doen op het renovatiekrediet met rentesubsidie.

Voorwaarden

 • De woning of het appartement ligt in het Vlaams Gewest.
 • Je neemt de lening op in max. 6 schijven. De uiterste opnamedatum van de laatste schijf is 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst.
 • De lening wordt aangevraagd op basis van geldige offertes.
 • De uitbetaling van de lening gebeurt aan de hand van een factuur. De factuurdatum mag niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van de Mijn VerbouwLening.
 • De woning of appartement is minstens 15 jaar oud.

Is je woning of appartement jonger dan 15 jaar?
Je kan alleen een Mijn VerbouwLening aanvragen voor de categorie hernieuwbare energie (zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen).
Je voldoet aan een van deze voorwaarden:

 • De woning is voor 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
 • De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden verleend werd en de EPB-vereisten in orde zijn.

Voor welke werken?

 • Alleen renovatiewerken. Sloop en heropbouw komen niet in aanmerking.
 • Alle werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie:
  • Dak: isolatie en renovatie
  • Buitenmuur: isolatie en renovatie
  • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
  • Vloeren en funderingen: isolatie en renovatie
  • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
  • Elektriciteit en sanitair
  • Hernieuwbare energieproductie: zonnepanelen, zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler
  • Condensatieketel op gas (tot 30 juni 2026, enkel voor laagste inkomenscategorie en verhuurders SVK).
 • De werken worden uitgevoerd door een aannemer, behalve bij de categorieën binnenrenovatie en elektriciteit en sanitair.

Bedrag en rentevoet

Bedrag

Je kan maximaal € 60.000 lenen (min. € 1.250).

Rentevoet (in 2023)

2,25 %

Afbetalingstermijn

 • Je kan de lening afbetalen in max. 25 jaar.
 • Vroeger terugbetalen is mogelijk zonder extra kost.
 • Bij het opnemen van volgende schijven, blijft de afbetalingstermijn ongewijzigd. Je maandelijks af te betalen bedrag wordt aangepast.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel deze informatie

Voor alle aanvragen

 • Kopie of foto van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Attest gezinssamenstelling
 • Gedetailleerde offertes van de werken
 • Bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden (bv. loonfiches, pensioenfiches of uitkering …)
 • Recentste aanslagbiljet personenbelasting
 • Attest van andere inkomsten (bv. kindergeld)
 • Bewijs van eigendom: eigendomsakte, aanslagbiljet onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) of notarisattest (bij recente aankoop woning)
 • Recentste eindafrekening van elektriciteit
 • Bewijs van hypothecaire lening en aflossingstabellen

Alleen indien van toepassing

 • Bij het plaatsen van zonnepanelen: ingevulde verklaring op eer
Downloads
 • Voor een woning aangekocht na 31 december 2020: EPC-attest
 • Voor zelfstandigen:
  • 2 meest recente resultatenrekeningen
  • 2 meest recente aanslagbiljetten
 • Voor verhuurders: huurovereenkomst

2. Doe je aanvraag online

Je moet eerst aanmelden met je eID of itsme.

Vraag je MijnVerbouwLening aan

Liever niet online?
Bel of mail ons. We leggen samen een moment vast.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. We onderzoeken of je aanvraag volledig is en controleren de offertes.
 2. Ten vroegste 4 maanden na je aanvraag, ontvang je een financieel voorstel voor afbetaling via mail.
 3. Ten laatste een week na de officiële goedkeuring ontvang je de beslissing op papier en maken we een afspraak voor de ondertekening van de leningsovereenkomst.
 4. De lening begint te lopen bij het indienen van de eerste factuur.
 5. Een controle van de uitgevoerde werken is altijd mogelijk.

Meer info

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van de Vlaamse Overheid.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.