Voedsel- en landbouwadviesraad (VLAR Leuven)

De adviesraad geeft de stadsdiensten en het college advies over voedsel en landbouw in Leuven.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

 • Maximaal 25 stemgerechtigde leden.
  • Ze hebben voeling met landbouw of voedsel in de regio Leuven.
  • Ze treden niet op als vertegenwoordiger van een organisatie waar ze in het bestuur zitten, werken of vrijwilligerswerk doen. Ze treden op als deskundige voor voedsel of landbouw.
 • Enkele niet-stemgerechtigde leden:
  • Bevoegde schepenen
  • Adviseurs voedsel en landbouw
  • 1 ambtenaar dienst economie en handel
  • 1 ambtenaar van AG Stadsontwikkeling Leuven (vertrouwd met OCMW-landbouwgronden)
  • 1 ambtenaar groendienst
  • 1 ambtenaar dienst ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
  • 1 ambtenaar dienst samenleving

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad:

 • Adviseert het stadsbestuur over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw.
 • Adviseert het stadsbestuur over de uitvoering van het landbouw- en voedselbeleid.
 • Is een klankbord voor projecten rond voedsel en landbouw.
 • Ondersteunt de stad bij de verdere uitwerking, uitvoering en evaluatie van de voedselstrategie voor Leuven.
 • Bewaakt de samenhang van die voedselstrategie met de andere beleidsdomeinen.
 • Ondersteunt de stad om het draagvlak te vergroten rond de voedselstrategie voor Leuven.

De adviesraad kan adviseren op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. Ze geeft het advies schriftelijk en adviserend (niet-bindend).

Hoe lid worden?

 1. Contacteer ons.
 2. Op de volgende vergadering stemmen de leden over je toetreding.

Hoe verslagen inkijken?

Contacteer ons.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.