Bouwvoorschriften voor heel Leuven (verordeningen)

Wie in Leuven bouwt of verbouwt, moet rekening houden met de verordeningen. De voorschriften gelden voor heel Leuven.

Algemene bouwverordening Leuven (ABL)

Deze verordening regelt onder meer:

  • Opdelen van woongelegenheden
  • Toegang tot verdieping
  • Vergunningsplichtige functiewijzigingen
In een latere fase worden die verordeningen ook ge√Įntegreerd in de algemene bouwverordening. Tot dan blijven die verordeningen geldig.
Downloads

Verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg (parkeerverordening)

Bij bepaalde nieuwbouwprojecten en verbouwingen is het verplicht om een aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen te voorzien.

Verordening op de stoepaanleg

Elke bouwheer die een gebouw zet op een onbebouwd terrein, is verplicht om binnen het jaar na ingebruikname van het gebouw de stoep aan te leggen.

Downloads

Verordening vergunningsplichtige functiewijzigingen

Deze verordening voert een extra vergunningsplicht in om de bestaande en vergund geachte hoofd- en nevenfunctie van een onroerend bebouwd goed (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen naar verblijfsrecreatie, horeca, nachtwinkel en belwinkel.

Verordening private huisaansluiting

Deze verordening regelt:

  • Lozing van huishoudelijk afvalwater
  • Verplichte aansluiting op openbare riolering
  • Afkoppeling van hemelwater van priv√©woningen
Downloads

Erfgoedverordening

Voor waardevolle erfgoedpanden gelden extra voorschriften.
Lees meer over het verbouwen van een erfgoedpand

Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.