Bouwgeschiedenis van het stadhuis

Het stadhuis is altijd in beweging geweest. Het is een complexe constructie, een wirwar van gebouwen. Door de eeuwen heen zijn er delen aangebouwd, afgebroken en later opnieuw opgebouwd.

Nood aan nieuw ontwerp

Al die verschillende ‘huizen’ zijn vaak niet vlot met elkaar verbonden. De vele niveauverschillen maken het gebouw bovendien moeilijk toegankelijk, zeker voor mensen met een beperking of mensen die slecht ter been zijn. Een nieuw ontwerp moet daar een antwoord op bieden.

Door 6 eeuwen heen

 • Vroege middeleeuwen
  Op de plek van het huidige stadhuis stonden woningen en winkels.
 • 1439–1445
  Bouw van het Achterhuis en de klerkenkamers voor het stadsbestuur en de administratie.
 • 1448–1460
  Bouw van het Voorhuis.
 • 1452
  Aankoop van het huis d’Eycke.
 • 1460–1461
  Bouw van de Conserverije, de conciërgewoning in de Naamsestraat van waaruit het stadhuis werd bediend.
 • 1680
  Bouw van de Dekenij: oorspronkelijk de gildekamer van de lakenwevers, die gaandeweg mee wordt geïntegreerd in het stadhuis.
 • 1708
  De oude toegangstrap vooraan aan het Voorhuis wordt vervangen door een pui.
 • 1821
  Herberg Bloemendale wordt gesloopt. De herberg maakt plaats voor een nieuw politiekantoor, het Corps de Garde.
 • 2de helft 19de eeuw
  De stad vult de gevelnissen met beelden van historische Leuvense en bijbelse figuren.
 • 1938
  De bouw van een nieuwe administratieve vleugel gaat van start.
 • 1965
  Het Corps de Garde, dat schade heeft opgelopen door de oorlog, wordt hertekend en heropgebouwd.
 • Vanaf 2008
  De meeste stadsdiensten verhuizen naar het nieuwe stadskantoor.
 • 2019
  Via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester wordt een ontwerpteam gekozen voor de nieuwe architecturale invulling van het stadhuis.